شعر ها سخنان قطعه های ادبی برای نصب در دفتر آموزشگاه یا در سالن

باز همراه شما مدرسه ای می سازیم 
که به زبانی ساده تدریس کنند و بگویند خدا خالق زیبایی و سراینده ی عشق ، آفریننده ی ماست . 
مهربانی ست که ما را به نکویی ، دانایی ، زیبایی و به خود می خواند . 
مدرسه ای که 
خود را با عشق ، علم را با احساس، ریاضی را با شعر ، دین را با عرفان ، همه را با تشویق تدریس کند . 
مدرسه ای که 
لای انگشت کسی قلمی نگذارند ، و نخوانند کسی را حیوان ، و نگویند کسی را کودن . 
و معلم 
هر روز روح را حاضر و غایب بکند و به جز ایمانش هیچ کس چیزی را حفظ نباید بکند . 
مغزها پُر نشود چون انبار ، قلب خالی نشود از احساس . 
درس هایی بدهند 
که به جای مغز ، دل ها را تسخیر کند.
در کلاس انشا هر کسی حرف دلش را بزند . 
زنگ نقاشی تکرار شود 
رنگ را در پاییز تعلیم دهند ، قطره را در باران ، موج را در ساحل ، و عبادت در خدمت خلق ، کار را در کندو ، و طبیعت را در جنگل . 
مشق شب 
این باشد که شبی چند بار ، همه تکرار کنیم : عدل ، آزادی ، قانون ، شادی و … . 
امتحانی بشود 
که بسنجد ما را ، تا بفهمیم چقدر عاشق و آگه و آدم شده ایم .
بازهمراه شما مدرسه ای می سازیم،که درآن آخروقت به زبان ساده، شعر تدریس کنندوبگویندکه تافرداصبح
« خالق عشق نگهدار شما »باد می وزد …
میتوانی در مقابلش هم دیوار بسازی ، هم آسیاب بادی
تصمیم با تو است . . .
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
اگر یک روز هیچ مشکلی سر راهم نبود ، میفهمم که راه را اشتباه رفته ام . . .
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
مهم بودن خوبه ولی خوب بودن خیلی مهم تره . . .
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
فراموش نکن قطاری که از ریل خارج شده ، ممکن است آزاد باشد
ولی راه به جائی نخواهد برد . . .
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
انتخاب با توست ، میتوانی بگوئی : صبح به خیر خدا جان
یا بگوئی : خدا به خیر کنه ، صبح شده . .
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
زندگی کتابی است پر ماجرا ، هیچگاه آن را به خاطر یک ورقش دور نینداز . . .
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
مثل ساحل آرام باش ، تا مثل دریا بی قرارت باشند ..
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
آدمی ساخته افکار خویش است ، همان خواهد شد که به آن می اندیشد . . .
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
اگر صخره و سنگ در مسیر رودخانه زندگی نباشد
صدای آب هرگز زیبا نخواهد شد . . .
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
شاد بودن تنها انتقامی است که میتوان از دنیا گرفت ، پس همیشه شاد باش . . .
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
تاریک ترین ساعت شب درست ساعات قبل از طلوع خورشید است
پس همیشه امید داشته باش . . .

——————————-
کلامی شایسته از مولانا:

در جهان تنها یک فضیلت وجود دارد
و آن آگاهی است و تنها یک گناه و
آن جهل است


بیل گیتس:

من در رقابت با هیچکس جز خودم نمیباشم. هدف من مغلوب نمودن آخرین کاری است که انجام داده ام.

همه ی افراد با استعداد هستند، اما اگر شما یک ماهی را بر اساس تواناییش در بالا رفتن از درخت بسنجید، آن ماهی تمام عمرش را بر این باور خواهد گذارند که یک بی دست و پای احمق است. – آلبرت اینشتین

نقل است از مولای متقیان علی (ع)
 اقتبس العلم فانک ان کنت غنیا، زانک وان کنت فقیراً امانک.
دانش بیاموز که اگر ثروتمندی ،ترا زیب وزیوری شود واگر بی چیزی ،ترا روزی رساند.
برگیر ثمر زشاخ بار آورعلم
شوبهره ورازگنج زروگوهرعلم
کز بهر فقیر روزی آرد زرعلم
وز بهر غنی زیب شود زیور علم


العلم خیر دلیل ،الحق انهج سبیل .
علم بهترین راهنماست ،حق …مستقیم ترین راه است.
از راه صواب اگر که راه تو جداست
هر راه که می روی ،بدان راه خطاست
اندر ره حق که بهترین راه بود
با علم برو که بهترین راهنماست

الحکمت شجرت تنبت فی القلوب وتثمرعلی اللسان
دانش وبینش مانند درختی است که از دل می رویدواز زبان میوه می دهد.
کس در ره کسب علم تاپاننهد
از وادی جهل هرچه کوشد نرهد
دانش به مثل درخت پربرگ وبری است
کز دل رسته است وززبان میوه دهد

العلم لاینتهی.
علم پایانی ندارد.
تادرره علم … نیستی خسته…برو
یکدم منشین زپا وپیوسته برو
هرچندکه بحر علم بی پایان است
تاکشتی همت تو نشکسته برو

المتعبد بغیر علم کحمارت الطاحونت تدور ولا تبرح من مکانها.
کسی که از روی دانش ایزد را پرستش نکند خرآسیا راماند که همواره می گردد ولی از جای خویش پیش نمی رود.
بی علم ،اگر کسی پرستد یزدان
همچون خر آسیا بود سرگردان
آخر به همانجاست که اول بوده است
هرچند به راه خود مدام است روان

العلم ینجیک الجهل یردیک.
علم رستگارت سازد وجهل در تباهی ات اندازد.
علم است که عقل وروح را بنوازد 
جهل است که جان وجسم را بگدازد 
علم است وعمل که رستگارت سازد
جهل است که در تباهی ات اندازد

العقل غریزت تزید بالعلم والتجارب.
عقل، غریزه ای است که با دانش وتجربه تقویت می شود.
با تجربه وعلم چو مقرون گردد
نیروی خرد کامل وموزون گردد
انوار چراغ عالم افروز خرد
از دانش وآزمایش افزون گردد

العلم یدل علی العقل فمن علم عقل.
علم آدمی را به عقل رهبری می کند ،پس کسی که علم آموخت عاقل شد.
تااز پی کسب علم عازم نشوی 
روشن زفروغ عقل سالم نشوی 
چون علم ترا عقل همی افزاید
عاقل مشوی اگر که عالم نشوی

العالِمُ المُتَعَلَّمُ شریکانِ فی الأجر.
معلم و شاگرد هر دو در اجر و مزد شریکند.
یا یاد بگیر چون کسی دَرسَت داد
یا درس بده به هر که گیرد ز تو یاد
چون بهرۀ اوستاد و شاگرد یکی است
یا باش چو شاگرد و یا چون استاد

مَن سَألَ عَلِمَ..
کسیکه بپرسد بیاموزد.
تا از در علم روی می گردانی
از جهل نمی رهی به این آسانی
آنکس که هر آنچه را نداند پرسد
دانا شود و وا رهد از نادانی

اِسمَع تَعلَم وَ اُسکُت تَسلَم.
گوش بده و بیاموز، خاموشی گزین و آسوده باش.
در پای بساط اهل دانش بنشین 
وز خرمن علم و فضلشان خوشه بچین
گر در عقب فضیلتی، گوش بده
ور طالب راحتی، خوشی بگزین


تجربه چیزی نیست که برای یک مرد اتفاق می افتد بلکه عملی است که او در برابر آن اتفاق انجام می دهد. 
آلووس لئونارد هکسلی

دانش اگر با تجربه همراه نشود کالایی کم ارزش است. 
کلارنس دی

من هفتصد بار اشتباه نکردم. من یک بار اشتباه نکردم من زمانی موفق شدم که هفتصد راهی را که موفقیت آمیز نبود اصلاح کردم. هر گاه راهی را که عمل نمی کرد حذف کردم راهی را پیدا کردم که کار می کرد. 
توماس ادیسون

مهم نیست که انسان چه اندازه می داند، چه چیز کسب کرده و چگونه پرورش یافته، مهم این است که دانسته خود را چگونه بکار می برد، خودش چیست و چه می تواند بکند.
((؟)) 

می توان در ظرف دو سال یک کارخانه ذوب آهن ساخت، ولی برای تربیت یک مدیر برای این صنعت باید بیست سال وقت صرف کرد. 
جواهر لعل نهرو 

خلاقیت باعث پرورش قدرت انطباق پذیری می شود.
جان ماکسول

ذوق پرورش نمی یابد مگر با تماشای زیبایی.

بزرگترین هدف آموزش و پرورش، دانش آموزی نیست، بلکه کنش آموزی است.
هربرت اسپنسر

بیشتر زندگی انسان، آموزش در هنگام کار است. برخی از مهمترین مطالب فقط در روند انجام کار آموخته می‌شوند.
جک کانفیلد

آن قدر شکست خوردن را تجربه کنید تا شکست دادن را بیاموزید.

آنچه هستید بهتر شما را معرفی می کند تا آنچه می گویید.

موفقیت به معنای بدست آوردن آن چیزی است که می خواهید.

شادی به معنای خواستن آن چیزی است که دارید.

قلم ها برای نوشتن مشق ها، می دوند و مشق ها انتظار دستان کوچک بچه ها را می کشند.دوباره دفترهای نمره حاضر می شوند تا اضطراب معصومانه کودکان را ثبت کنند.

آب خوری ها، تشنه سیراب کردن لیوان های خالی شده اند و تخته سیاه ها، دلتنگ دیدن دوباره شلوغ ها و ساکت های کلاس. کلاس های خالی، صدای پای نوآموزان دانش را می شنوند و سکوت های سرد، در های و هوی امیدبخش آنها، آرام آرام محو می گردد.

بذر تعلیم، آماده کاشتن در ذهن های مستعد و پُر بار شده است و نیمکت ها بی قرار حضور کتاب ها و کیف ها شده اند.

صدای گام هایی کوچک به گوش می رسد؛ صدای شکفتن و جوانه زدن، صدای رویش و رُستن، صدای پای بهار، 


آغاز سال تحصیلی، 
آغاز سفر در مسیر دانستن و فهمیدن، 
تا مقصد بزرگ شدن، 
بر دانش آموزان عزیز مبارک! 
******
آغاز فصل رویش بر جوانه های امید مبارک باد.
******
مهر، کلاس اول مهربانی و محبت است و به تازگی تمام دفتر نقاشی های سفید و تا نخورده!
مهر بوی مهربانی می دهد *** مهر درس زندگانی می دهد
******
گل های باغ دانش به خانه ی مهر خوش آمدید.
******
باز گشایی گلستان علم ودانش مبارک باد.


امسال تمام شهر قرآنی شد
تولید و تلاش و کار ، ایمانی شد

با حکم ولی و بردن نام علی
سرمایه ی ما دوباره ایرانی شد

باز هم با امر تو تجدید بیعت میکنیم
عرصه ی تولید ملی را حمایت میکنیم

کار و سرمایه که جای خود ، بدان آقای من ؛
ما تمام هستی خود را فدایت میکنیم …

وقت پایان کاهلی شده است
موسم عزم و همدلی شده است

تا بزن آستین همت را
سال تولید داخلی شده است

برخیز که فخر هفت اقلیم شویم
در نزد خدا و خلق تکریم شویم

فرمود ز تولید حمایت بکنیم
تا شاهد مرگ طرح تحریم شویم

امسال اراده آنچنانی داریم
سرمایه و کار ایرانی داریم

با همت و با جهاد گل کاشته ایم
محصول تلاش خویش برداشته ایم

ما ملت تاریخ ساز کهنیم
هر سد که زند دشمنمان میشکنیم

بار دیگر عزم دریا کرده ایم
دشمن بیگانه رسوا کرده ایم

ما چشم به راه مدد و لطف خداییم
از منت هر دشمن دون پایه رهاییم

ما حافظ خون شهداییم
پس خوب بدان دشمن بیگانه که از فتنه جداییم

یک چشمه اگر مرد، صد رود خروشد
صد رود به ویرانگی خصم بکوشد

آبادگی ملت پر شور که افسانه نباشد
جز ویرانه شدن چاره ی بیگانه نباشد


آنچه الفبای فارسی از زندگی می گوید

الف: اشتیاق برای رسیدن به نهایت آرزوها

ب: بخشش برای تجلی روح و صیقل جسم

پ: پویاپی برای پیوستن به خروش حیات

ت: تدبیر برای دیدن افق فرداها

ث: ثبات برای ایستادن در برابر باز دارنده ها

ج: جسارت برای ادامه زیستن

چ: چاره اندیشی برای گریز از گرداب اشتباه

ح: حق شناسی برای تزکیه نفس

خ: خودداری برای تمرین استقامت

د: دور اندیشی برای تحول تاریخ

‌ذ: ذکر گوپی برای اخلاص عمل

ر: رضایت مندی برای احساس شعف

ز: زیرکی برای مغتنم شمردن دم ها

ژ: ژرف بینی برای شکافتن عمق دردها

س: سخاوت برای گشایش کارها

ش: شایستگی برای لبریز شدن در اوج

ص: صداقت برای بقای دوستی

ض: ضمانت برای پایبندی به عهد

ط: طاقت برای تحمل شکست

ظ: ظرافت برای دیدن حقیقت پوشیده در صدف

ع: عطوفت برای غنچه نشکفته باورها

غ: غیرت برای بقای انسانیت

ف: فداکاری برای قلب های دردمند

ق: قدر شناسی برای گفتن ناگفته های دل

ک: کرامت برای نگاهی از سر عشق

گ: گذشت برای پالایش احساس

ل: لیاقت برای تحقق امیدها

م: محبت برای نگاه معصوم یک کودک

ن: نکته بینی برای دیدن نادیده ها

و: واقع گرایی برای دستیابی به کنه هستی

ه: هدفمندی برای تبلور خواسته ها

ی: یکرنگی برای گریز از تجربه دردهای مشترک


یک دیدگاه

درج دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *