امتیاز موضوع:
  • 0 رأی - میانگین امتیازات: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
منابع آزمون اعزام به خارج فرهنگیان
#1
مهم 


مواد و منابع آزمون عمومي


رديف

مواد آزمون

سطح آزمون و منابع

1

آشنايي با معارف اسلامي

معارف اسلامي تاليف جمعي از نويسندگان (انتشارات سمت- كد 15)

2

اخلاق و تربيت اسلامي

اخلاق و تربيت اسلامي (تاليف محمد تقي رهبر و محمد حسن رحيميان- انتشارات سمت)

3

تاريخ ايران و اسلام

تاريخ معاصر ايران، سال سوم متوسطه - تاليف سازمان پژوهش و برنامه ريزي درسي

4

زبان و ادبيات فارسي

زبان و نگارش فارسي( انتشارات سمت، كد 16)

5

كليات روش ها و فنون تدريس

مهارت‌هاي آموزشي و پرورشي ( تاليف دكتر شعباني- انتشارات سمت )

6

سنجش و اندازه گيري

اندازه گيري، سنجش و ارزشيابي آموزشي(تاليف دكتر سيف)

7

آشنايي با آيين نامه‌هاي مدارس

آيين نامه‌هاي آموزشی و امتحانات دوره‌هاي مختلف تحصيلي و آيين نامه اجرايي مدارس

8

زبان خارجی انگليسي : (ترجمه و درك مطلب)

كتاب هاي دوره متوسطه نظري (رشته‌هاي غير علوم انساني)

9

آشنایی با کامپیوتر

كتاب هاي رايانه كار درجه 1 و 2

 


  مواد آزمون اختصاصي دوره ابتدايي


رشته و كد

مواد آزمون

سطح آزمون

ابتدايي

101

- روش‌هاي تدريس كلاس‌هاي چند پايه

- روش تدريس و بررسي كتابهاي درسي دوره ابتدايي

- راهنمايي و مشاوره كودك

دوره كارشناسي رشته آموزش ابتدايي
 مواد آزمون اختصاصي دوره راهنمايي


رشته و كد

مواد آزمون

سطح آزمون

رياضيات

211

- روش تدريس و بررسي كتاب های رياضي دوره راهنمايي

- رياضي عمومي

- هندسه

- جبر

كتاب های درسي رشته مربوط در دوره راهنمايي و مباحث و مفاهيم علمي مرتبط با محتواي كتاب های درسي دوره راهنمايي مطابق با سرفصل هاي درسي موضوع مرتبط در دوره كارشناسي

علوم تجربي

212

- روش تدريس و بررسی کتاب های علوم تجربی

دوره راهنمايی

- فيزيك و شيمي عمومی

- زيست شناسي و زمين شناسي عمومی

زبان و ادبيات فارسي

213

- روش تدريس و بررسي كتاب های ادبيات فارسي

دوره راهنمايي

- متون نظم و نثر فارسي

- آيين نگارش و دستور زبان فارسي

- تاريخ ادبيات

- سبك شناسي

زبان انگليسي

214

- روش تدريس و بررسي كتاب های زبان انگليسي

دوره راهنمايي

- ترجمه و درك مطلب

- گرامر

- لغت شناسي

مطالعات اجتماعي (تاريخ، جغرافيا و علوم اجتماعي)

215

- روش تدريس و بررسي كتاب های علوم اجتماعي

دوره راهنمايي

- تاريخ

- جغرافيا

- علوم اجتماعي

ديني و عربي

216

- روش تدريس و بررسي كتاب های ديني ، عربي و قرآن دوره راهنمايي

- علوم قرآني و حديث

- معارف اسلامي

- فقه و احکام

- زبان عربي(صرف ، نحو و ترجمه)مواد آزمون اختصاصي دوره متوسطه نظري

رشته و كد

مواد آزمون

سطح آزمون

ديني و قرآن (دين و زندگي)

321

- روش تدريس و بررسي كتاب هاي دين و زندگي و قرآن دوره متوسطه نظري

- علوم قرآني و حديث

- فقه و احکام

- كلام و فلسفه اسلامي

- زبان عربي (صرف، نحو و ترجمه)

كتاب های درسي رشته مربوط در دوره متوسطه

نظري و مباحث و مفاهيم علمي مرتبط با محتواي كتاب های درسي دوره متوسطه نظري  مطابق با سرفصل هاي درسي موضوع مربوط در دوره كارشناسي

رياضي

322

- آناليز رياضي

- حساب ديفرانسيل و انتگرال

- جبر خطي

- معادلات ديفرانسيل

- هندسه

- آمار و احتمال

- رايانه

- فیزیک دوره متوسطه نظري

- روش تدريس و بررسي كتاب هاي  رياضي

دوره متوسطه نظري

فيزيك

323

- فيزيك پايه

- فيزيك مدرن

- رياضي دوره متوسطه نظري

- رايانه

- روش تدريس و بررسي كتاب هاي فيزيك

دوره متوسطه نظري

زيست شناسي

زمين شناسي

324

- زيست شناسي و روش تدريس آن

- زمين شناسي و روش تدريس آن

- شيمي دوره متوسطه نظري

- كتاب هاي زيست شناسي و زمين شناسي

دوره متوسطه نظري

شيمي

325

- شيمي و روش تدريس آن

- بررسي كتاب‌هاي شيمي

دوره متوسطه نظري

- زيست شناسي دوره متوسطه نظري
مواد آزمون اختصاصي دوره متوسطه نظري


رشته و كد

مواد آزمون

سطح آزمون

عربي

326

- صرف و نحو

- علوم بلاغت (معاني، بيان و بديع)

- ترجمه متون

- روش تدريس و بررسی كتاب هاي عربي دوره متوسطه نظري

- ادبيات فارسی دوره متوسطه نظري

- تاريخ زبان و ادبيات عرب

كتاب های درسي رشته مربوط در دوره متوسطه نظري و مباحث و مفاهيم علمي مرتبط با محتواي كتاب های درسي دوره متوسطه نظري مطابق با سرفصل هاي درسي موضوع مربوط در دوره كارشناسي

زبان و

ادبيات فارسي

327

- روش تدريس و بررسي كتاب های فارسي دوره متوسطه نظري

- عربي دوره متوسطه نظري

- متون نظم و نثر فارسي

- آيين نگارش و دستور زبان فارسي

- تاريخ ادبيات

- سبك شناسي

زبان انگليسي

328

- روش تدريس و بررسي كتاب های زبان انگليسي دوره متوسطه نظري

- ترجمه و درك مطلب

- گرامر

- لغت شناسي

مطالعات اجتماعي (علوم اجتماعي ، تاريخ و جغرافيا )

329

- روش تدريس و بررسي كتاب های تاريخ، جغرافيا، جامعه شناسي و علوم اجتماعي دوره متوسطه نظري

- تاريخ

- جغرافيا

- جامعه شناسي

- علوم اجتماعي

مشاوره تحصيلي و تربيتي

330

- اصول و فنون راهنمايي و مشاوره

- روان شناسي تربيتي

- روان شناسي رشد

- آموزش خانواده

- آيين نامه‌هاي آموزشي (ثبت نام، امتحانات، هدايت تحصيلي و ...)

- روان شناسي دوره متوسطهمواد آزمون اختصاصي رشته‌هاي مشترك

رشته آزمون

مواد آزمون

سطح آزمون

مديريت 441

- مديريت آموزشگاهي

- اصول و فنون راهنمايي و مشاوره

- روان‌شناسي تربيتي

- مقدمات برنامه‌ريزي آموزشي

- مقررات و آيين‌نامه آموزشي، اجرائي و امتحانات

- سيستم‌هاي رايانه‌اي آموزش و امتحانات

دوره كارشناسي رشته‌هاي مديريت آموزشي برنامه‌ريزي آموزشي

معاونت 442

امور دفتري 443

- مكاتبات اداري و گزارش‌نويسي

- سيستم‌هاي رايانه‌اي آموزش و امتحانات

- اصول بايگاني و دفترداري

- آيين‌نامه‌هاي آموزشي، اجرائي، امتحانات، هدايت‌تحصيلي و ...

دوره كارداني متصدي امور آموزش مراكز آموزش عالي فرهنگيان

مربي پرورشي و فرهنگي 444

- آشنايي با قرآن و سيره معصومين (ع)

- روان‌شناسي تربيتي

- برنامه‌ريزي فعاليتهاي فرهنگي، تربيتي

- بهداشت رواني

- اصول و فنون راهنمايي و مشاوره

- روشهاي اصلاح و تغيير رفتار

- اصول و كليات طراحي و اجراي فعاليتهاي پرورشي و فوق برنامه

دوره كارشناسي رشته مربي پرورشي و فرهنگي

تربيت بدني 445

- روش تدريس درس تربيت بدني

- فيزيولوژي ورزشي

- اصول و مباني تربيت بدني

- سنجش و اندازه‌گيري درس تربيت بدني

-رشد و تكامل و يادگيري حركتي

- قوانين و مقررات رشته‌هاي آموزشي

دوره كارشناسي رشته تربيت بدنيمواد آزمون اختصاصي رشته‌هاي مشترك

رشته و كد

مواد آزمون

سطح آزمون

مدير مجتمع‌هاي آموزشي 501

- مديريت آموزشگاهي

- اصول و فنون راهنمايي و مشاوره

- روان‌شناسي تربيتي

- مقدمات برنامه‌ريزي آموزشي

- مباني آموزشي و پرورشي

- مقررات و آيين‌نامه آموزشي، اجرائي و امتحانات

- سيستم‌هاي رايانه‌اي آموزش و امتحانات

دوره كارشناسي رشته‌هاي مديريت آموزشي برنامه‌ريزي آموزشي

آموزش و امتحانات 502

- مديريت آموزشگاهي

- اصول و فنون راهنمايي و مشاوره

- روان‌شناسي تربيتي

- مباني آموزشي و پرورشي

- مقررات و آيين‌نامه‌هاي آموزشي، پرورشي و امتحانات

- سيستم‌هاي رايانه‌اي آموزش و امتحانات

در سطح كارشناسي رشته‌هاي برنامه‌ريزي آموزشي و مديريت آموزشي

امور مالي و اداري (ذيحسابي) 503

- قانون ديوان محاسبات و آئين‌نامه‌هاي اجرايي مربوط

- قانون بودجه سال 1390 كل كشور و ضوابط اجرايي آن نامه‌ها در خصوص اعتبارات سرپرستي‌هاي خارج از كشور

- بخشنامه‌ها ودستورالعمل‌هاي مالي وزارت امور اقتصاد و دارايي

- اصول حسابداري دولتي

- آشنايي به قوانين تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و الحاقي مربوط

- آشنايي با قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين

- قانون برنامه پنجم توسعه حسب مورد در خصوص مدارس خارج از كشور

- آشنايي با ثبت عمليات حسابداري درآمدهاي عمومي، اختصاصي، واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي، گروه حسابهاي مستقل، اعتبارات هزينه، تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و حسابهاي سنواتي

- آشنايي با سيستم عامل ذيحساب

- مجموعه قوانين و مقررات اداري و استخدامي (سفرهاي خارجي، ماموريت‌ها، مرخصي‌ها و پرداختي‌هاي پرسنلي).

- آشنايي با قوانين كار و تامين اجتماعي در مور انواع قراردادها و بيمه‌نامه‌ها

در سطح كارشناسي رشته حسابداري

مواد آزمون اختصاصي دوره متوسطه نظري

رشته و كد

مواد آزمون

سطح آزمون

رايانه

 331

- سيستم عامل

- زبان‌هاي برنامه‌نويسي

- سخت‌افزار

- آشنايي با شبكه‌هاي رايانه‌اي و مديريت شبكه LAN

- كتاب‌هاي رايانه دوره متوسطه رشته كار و دانش

كتاب‌هاي درسي رشته مربوط در دوره متوسطه نظري و كارودانش و مباحث و مفاهيم علمي مرتبط با محتواي كتاب‌هاي درسي دوره متوسطه نظري مطابق با سرفصل‌هاي درسي موضوع مرتبط در دوره كارشناسي

پاسخ }}
سپاس شده توسط: هانی م
#2

سلام همکار عزیز

شرایط و ظوابط اعزام فرهنگیان به مدارس خارج کشور چیست؟

آیا آزمون آیلتس هم جزء شرایط میباشد؟

پاسخ }}
سپاس شده توسط:
 


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
Question پرسش و پاسخ در مورد آزمون اعزام به خارج فرهنگیان علی صحرایی 33 34,125 14-8-1395, 11:52 عصر
آخرین ارسال: hossaini73
مهم شيوه نامه اعزام به خارج فرهنگیان 91 علی صحرایی 2 6,618 2-7-1393, 09:26 عصر
آخرین ارسال: hossin614
کمک منابع zabih 0 2,225 1-10-1392, 08:46 عصر
آخرین ارسال: zabih
سوال منابع زبان parseh 1 3,056 16-4-1392, 05:46 عصر
آخرین ارسال: علی صحرایی
  زمان اعلام نتایج قطعی مرحله دوم اعزام 91 mehdinch 2 3,947 26-11-1391, 09:28 عصر
آخرین ارسال: علی صحرایی
مهم دانلود رایگان نمونه سوالات اعزام به خارج فرهنگیان (سوالات آزمون 91 هم اضافه شد) علی صحرایی 2 17,653 7-10-1391, 04:37 عصر
آخرین ارسال: علی صحرایی
سوال شرایط لازم برای اعزام به خارج mehdi 1 28,337 28-9-1391, 09:28 صبح
آخرین ارسال: علی صحرایی

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان

درباره معلمـ گفت

انجمن علمی معلمان ایران افتخار دارد که از بهار سال 91 شروع به کار کرده است. هدف این انجمن افزایش توانایی های علمی و مهارتی معلمان ایران با تبادل نظر و اشتراک تجارب است. این انجمن به طور کامل توسط معلمان اداره می شود و هیچ وابستگی به ارگان های دولتی یا غیر دولتی ندارد.

پیوند ها

دوستان