امتیاز موضوع:
  • 0 رأی - میانگین امتیازات: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
تدريس شبيه سازي
#1

تدریس با شبیه سازی

در شبيه سازي تدريس و يادگيري بر مبناي تمرين مجازي است. هنگام يادگيري شركت‌كنندگان يك اصل را از طريق به كار بردن آن اصل، مطالعه مي‌كنند.

تمرين شبيه سازي شده براي وضوح بخشيدن به اطلاعاتي است كه يادگيرندگان به آن آگاهي دارند يا تلاش مي‌كنند تا نسبت به آن آگاهي پيدا كنند. در واقع اين روش براي اثبات اصول اساسي به كار مي‌رود.


شبيه سازي روشي است براي گردآوري، طبقه بندي و ارزيابي اطلاعات و سپس نتجه‌گيري بر مبناي آن‌چه مشاهده شده است. نرخ يادداري هنگام شبيه سازي بسيار بالا است.

در محيط يادگيري برخط، معمولاً روش شبيه سازي مستلزم استفاده از مجموعه‌اي از پيوندها است تا شركت‌كنندگان به سير و تفحص بپردازند. اين امر از طريق متن ناهمزمان، بحث گرافيك- محور، تمرين، آزمايش، يا فايل‌هاي CD-ROM به عمل مي‌آيد و هميشه همراه با راهنمايي گام به گام است.

گام‌هاي اصلي عملي در شبيه سازي:

1.        از درك شركت‌كنندگان نسبت به اصل يادگيري مورد نظر اطمينان حاصل شود.

2.        موقعيتي كه در سناريو مورد نظر است با جزئيات فهرست شود.

3.        طرح آزمون يك اصل بايد قبل از شروع برنامه به دقت توسط مجري يا مدرس كنترل شود.

4.        قواعد و نحوه اجرا و چگونگي فعاليت شركت‌كنندگان توضيح داده شود.

5.        اعضاي گروه به‌طور فعال درگير باشند.

6.        گزارشي درباره نتايج از شركت‌كنندگان دريافت شود تا معلوم شود دانشجويان بيشتر به اصل مورد نظر توجه داشته‌اند تا به نتايج.

7.        اين روش با روش‌هاي ديگر تكميل شود.

8.        دانشجويان تشويق شوند تا به فرآيند شبيه سازي جنبه‌هاي ديگري بيافزايند.

9.        شبيه سازي در قالب زماني كه به آن اختصاص يافته به پايان رسانده شود.

10.     بعد از تجربه شبيه سازي به شركت‌كنندگان فرصت داده شود تا آن را با زندگي واقعي مقايسه نمايند.

11.     يادگيرندگان تشويق شوند در حين شبيه سازي درباره باورها و احساس‌شان صحبت كنند.

12.     يادگيرندگان تشويق شوند درباره شباهت تجربه با واقعيت صحبت كنند.

13.     يادگيرندگان تشويق شوند درباره فعاليت‌هاي آينده كه مي‌تواند بر پايه تجربه شبيه سازي انجام شود بحث كنند.

14.     مطالب، خلاصه شده، تعمیم يابد و نتيجه‌گيري به عمل آيد.

15.     با پايان يافتن تجربه به فعاليت‌هاي جديدي كه مي‌توان شروع كرد اشاره شود.

16.     تنوع در شبيه سازي رعايت شود.

استفاده از شبيه سازي مي‌تواند در قالب يك گروه بزرگ، گروه‌هاي كوچك، دو نفري يا انفرادي انجام شود.

شبيه سازي مي‌تواند به صورت آزمايش كردن يا پژوهش كردن (و آزمون گزاره‌هاي علمي) صورت پذيرد.

منبع: به سوي يادگيري برخط، فريده مشايخ و عباس بازرگان، 1382، انتشارات آگه


نمايش تجربي يكي از روش‌هاي تدريس است كه براي عرضه ديداري و بيان يك فرآيند متوالي، واقعيات يا مفاهيم به كار مي‌رود. استفاده از اين روش به ياد دهنده امكان دستكاري و به شركت كننده امكان مشاهده مي‌دهد. معمولاً نمايش تجربي با توضيحات شفاهي گام به گام همراه است و انتظار مي‌رود شركت كنندگان اين توضيحات را به عنوان رهنمود در عمل به كار برند.

در نمايش تجربي هنگام تدريس برخط غالباً از چندرسانه‌اي‌ها استفاده مي‌شود. نمايش تجربي ممكن است به صورت همزمان و مستقيم و يا غيرهمزمان انجام گيرد. انواع متداول نمايش تجربي، شامل كنفرانس وب محور يا گپ‌زني در زمان واقعي همراه با متن است.

در نشان دادن غيرمستقيم ممكن است از فايل‌هاي لوح فشرده، نوارهاي ديداري، نوارهاي شنيداري همراه با متن، طراحي همراه با متن، صوت و عكس‌هاي ديجيتالي، يا مجموعه‌اي از پيوندها كه به شركت كنندگان امكان مي‌دهد تا در ساير سايت‌ها سير كنند، استفاده نمود.

لازم به ذكر است كه ارائه دهنده موادي را براي تدريس به كار مي‌برد كه پويا، جالب، قابل فهم و به حافظه سپردني باشند.

طبق نظر لازرlazear با به كارگيري نمايش تجربي، هوش كلامي- زباني و ديداري- فضايي تقويت مي‌شود.

براي يادگيرندگان كلامي- زباني نمايش بايد از جنبه‌هاي معناشناسي، طريقه نحو كلمات، آواشناسي و تنوع كاربرد كلمات مورد توجه قرار بگيرد.

براي يادگيرندگان ديداري- فضايي نه تنها بايد ديدن فرآيند متوالي فراهم شود بلكه بايد به آن‌ها ياري داد تا بتوانند تصوير ذهني را دريافت كنند و يا به شبيه‌سازي آن بپردازند.

گام‌هاي اصلي عملي براي استفاده از نمايش تجربي:

گام اول: آماده سازي

در اين گام بايد وظايف كاربرد مشخص شود، از جملات ساده استفاده شود و ارائه دهنده بايد اطلاعات، ابزار، مواد و تجهيزات را قبل از نمايش تجربي آماده كند. اندازه مواد و تناسب آن‌ها بايد مورد نظر قرار گيرد همچنين مناسب بودن محل اجراي نمايش بايد مورد اطمينان باشد. طرح درس نوشتاري يا نموداري كه حاوي شيوه عمل باشد بايد به عنوان راهنما عرضه شود. نمايش تجربي بايد با توجه به ويژگي‌هاي يادگيرندگان برنامه‌ريزي شده باشد و حجم آن متناسب با نيازهاي آنان باشد. مدت زمان نمايش بايستي به دقت تنظيم شود. كيفيت نمايش يك فرآيند طولاني را مي‌توان با تقسيم كردن آن به چند بخش ارتقاء بخشيد.

گام دوم: ارائه كردن

لازم است جملات كوتاه و كلمات آشنا براي حفظ توجه و درك شركت كنندگان به كار گرفته شوند. فهرست محتوا به مدرس اطمينان مي‌دهد كه همه مراحل اجرا شده است. اطلاعات با رعايت زمان و متناسب با سطح درك يادگيرنده ارائه شود. اطلاعت گام به گام و با رعايت ارائه از ساده به مشكل معرفي شوند. دانش جديد بايد به دانش قبلي يادگيرندگان مرتبط شود.

گام سوم: به كار بردن

به كار بردن مهارت‌هايي كه آموخته شده است به شركت كنندگان امكان مي‌دهد تا آنچه را شنيده و ديده‌اند در عمل به كار برند.

ياد دهنده ممكن است به طور پيوسته و همزمان يا ناپيوسته و غيرهمزمان بر تصميم‌گيري و فعاليت‌هاي يادگيرندگان نظارت كند. از طريق تمرين، يادگيرندگان قادر خواهند بود آن‌چه را مدرس نشان داده مشخصاً به اجرا درآورند و بر آن تسلط يابند. به اشتباهات بايد اشاره شود و براي اصلاح به ياگيرنده فرصت داده شود تا خود شخصاً عمل كند.

گام چهارم: آزمون و پيگيري

آزمودن‌ نشان مي‌دهد تا چه حد شركت كنندگان به هدف‌هايي كه در نمايش تجربي مورد نظر بوده است دست يافته‌اند و بر آن‌ها مسلط شده‌اند.

تنوع در نمايش تجربي

در نمايش تجربي از روش‌هاي گوناگوني استفاده مي‌شود. هريك از روش‌ها بايد با نياز يادگيرنده و هدف مدرس متناسب باشد.

مواد مبتني بر متن، نمايش يك مهارت توسط مربي و .... مي‌تواند استفاده شود. هنگامي كه شركت كنندگان مستقيماً در فرآيند انجام درگير مي‌شوند، يادگيري افزايش مي‌يابد. استفاده از يك دستيار ماهر به تنوع نمايش تجربي مي‌افزايد.

پنيك (penick) پيشنهاد مي‌كند نخست به مدت يك دقيقه تجربه به شركت كنندگان عرضه شود سپس از شركت كنندگان خواسته شود نشان دهند چگونه همان نتايجي كه مدرس به دست آورده است را مي‌توان دوباره به دست آورد. اين شيوه عمل براي برانگيختن تفكر خلاق بسيار سودمند است.
منبع: به سوی یادگیری برخط، مشایخ و بازرگان، 1382، انتشارات آگه

                                                                                                                  رحمتي دبستان نوروز شهرستان مريوان

پاسخ }}
سپاس شده توسط:
#2

فونت متن ها ریز است چکارکنیم؟

پاسخ }}
سپاس شده توسط:
#3
بسیار عالی و مفید بود
[url=http://russiatver.net]تورهاي ويژه روسيه [url=http://bulgarianet.net]تور بلغارستان [url=http://armenia-net.net]تور ارمنستان [url=https://goo.gl/mC6gp0]تور گرجستانپاسخ }}
سپاس شده توسط:
 


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
مهم روش تدريس مبتني بر مهر ورزي رحمتي محمد 0 2,778 7-8-1391, 02:02 صبح
آخرین ارسال: رحمتي محمد

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان

درباره معلمـ گفت

انجمن علمی معلمان ایران افتخار دارد که از بهار سال 91 شروع به کار کرده است. هدف این انجمن افزایش توانایی های علمی و مهارتی معلمان ایران با تبادل نظر و اشتراک تجارب است. این انجمن به طور کامل توسط معلمان اداره می شود و هیچ وابستگی به ارگان های دولتی یا غیر دولتی ندارد.

پیوند ها

دوستان