شعرها و تک بیت های ناب برای مشاعره از حرف (الف تا خ )

شروع بیت با حرف آ

آتش از برق نگاهت ریختی بر جان من **** خواستی تا در میان شعله ها آبم کنی
مهدی سهیلی 
________________________________________
آتش پر از قهر تو می گفت: برو **** جذبه ی چشم پر از مهر تو می گفت بایست
بهروز یاسمی
________________________________________
آتش عشق پس از مرگ نگردد خاموش **** این چراغی است کزین خانه به آن خانه برند
حافظ
________________________________________
آخر از راه دل و دیده سر آرد بیرون **** نیش آن خار که از دست تو در پای من است
فرخی یزدی
________________________________________
آخر به اسارت دل حسرت زده خو کرد **** شادم که دگر یاد گریز از قفسم نیست
فریدون توللی
________________________________________
آخر چه شد که این همه نامهربان شدی**** چیزی که خوش نداشتم ای دوست، آن شدی
شعبان کرم دخت
________________________________________
آدمیزاد اگر بی ادب است آدم نیست **** فرق در بین بنی آدم و حیوان ادب است
فصاحت رازی
________________________________________
آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است **** با دوستان مروت با دشمنان مدارا
حافظ
________________________________________
آسمان بوی اجابت می دهد **** بس که قندیل دعا آویخته است
عبدالجبار کاکایی
________________________________________
آشنای تو به دل غیر تو را ره ندهد **** که نسازند به یک خانه دو بیگانه به هم
صغیر اصفهانی
________________________________________
آنچه از دریا به دریا می رود **** از همان جا کامد، آنجا می رود
مولوی
________________________________________
آواره همچو خار هراسان ز باد مست**** خاکستر خیال ز دستم عنان گسست
محمد حسن آرش نیا
________________________________________
آسمان نگاه خسته ی من خانه ی ابر های بارانزاست***نیستی و نبودنت تنها غصه ی آفتابگردانهاست
حامد ابراهیمی
________________________________________
آمدی چشم گشودی و خزانم کردی **** اولین شاعر چشمان وزانم کردی
سید اسحاق افضلی

شروع بیت با حرف ا 
اگر به زلف دراز تو دست ما نرسد**** گناه بخت پریشان و دست کوته ماست
حافظ
________________________________________
ای نسیم سحر آرامگه یار کجاست**** منزل آن مه عاشق کش عیار کجاست
حافظ
________________________________________
ای غایب از نظر به خدا می سپارمت **** جانم بسوختی و به دل دوست دارمت
حافظ
________________________________________
از خدا جوییم توفیق ادب **** بی ادب محروم ماند از لطف رب
سعدی
______________________________________
از دل تنگ اسیران قفس یاد کنید**** ای که دارید نشیمن به لب بامی چند
عاشق اصفهانی
_______________________________________
از دوست به یادگار دردی دارم **** کان درد به هزار درمان ندهم
مولوی
_______________________________________
از عشق من به هر سو در شهر، گفتگویی ست ***من عاشق تو هستم، این گفتگو ندارد
شهریار
_______________________________________
از گلوی خود بریدن وقت حاجت همت است
ورنه هر کس وقت سیری پیش سگ نان افکند
صائب
_____________________________________
از مکافات عمل غافل مشو **** گندم از گندم بروید جو ز جو
خواجه عبدالله انصاری
______________________________________
از مردم افتاده مدد گیر که این قوم **** با بی پروبالی، پر و بال دگرانند
صائب تبریزی
______________________________________
از منست این غم که بر جان منست **** دیگر این خود کرده را تدبیر نیست
فروغ فرخزاد
_______________________________________
از وصل تو گر نیست نصیبم عجبی نیست**** هم ظلمت و هم نور به یکجا نتوان دید
عبدالله الفت
________________________________________
از هوس ها دور باش و از خدا غافل مباش**** زانکه نبود جز خدا اندر دو گیتی یاوری
_______________________________________
از یاد تو بر نداشتم دست هنوز**** دل هست به یاد نرگست مست هنوز
محمد حسین شهریار
______________________________________
استخوان سر فرهاد فرو ریخت ز هم **** دیده اش در ره شیرین نگران است هنوز
عبرت نائینی

________________________________________
اشک گرم و آه سرد و روی زرد و سوز دل**** حاصل عشقند و من این نکته می دانم چو شمع
علی اطهری کرمانی

________________________________________
اغلب کسان که پرده ی همت دریده اند **** در کودکی محبت مادر ندیده اند
شهریار

________________________________________
افتادگی آموز اگر طالب فیضی**** هرگز نخورد آب، زمینی که بلند است

________________________________________
افسرده ایم و خسته دل از هرچه هست و نیست ***شاید به بوی زلف تو خور را دوا کنیم
محمد عزیزی

________________________________________
افسوس که افسانه سرایان همه خفتند **** اندوه که اندوه گساران همه رفتند
بهار

________________________________________
اگر آلوده شد گوهر به یک ننگ **** نشوید آب دریا ازو رنگ
فخرالدین اسعد گرگانی

________________________________________
اگر اهل دلی دیدی، سلام من رسان بر وی **** که کمتر یافتم هرجا فزونتر جستجو کردم
صابر همدانی

________________________________________
اگر با غیرتی با درد باشی **** و گر بی غیرتی نامرد باشی
عبیذ زاکانی

________________________________________
اگر بینی که نابینا و چاه است **** اگر خاموش بنشینی گناه است
صائب تبریزی

________________________________________
اگر داری ای مرد فرزانه هوش **** به تعمیر دل های ویرانه کوش
صبای کاشانی

________________________________________
اگر شاهی، گدایی، آخرش مرگ**** اگر زرین کلاهی، آخرش مرگ

________________________________________
اگر لذت ترک لذت بدانی**** دگر لذت نفس، لذت نخوانی
سعدی

________________________________________
امشبی را که در آنیم غنیمت شمریم**** شاید ای جان نرسدیم به فردای دگر 
عماد خراسانی 

________________________________________
اول اندر کوی او جز نقش پای ما نبود **** آخر آنجا از هجوم خلق، جای ما نبود
وصال شیرازی

________________________________________
ای بی خبر ازسوخته و سوختنی **** عشق آمدنی بود نه آموختنی
سنایی

________________________________________
ای خوشا آن دل که آزاری نمی آید از او ***غیر کار عاشقی کاری نمی آید از او
رهی معیری

________________________________________
ای دوست بر جنازه دشمن چو بگذری **** شادی مکن که بر تو همین ماجرا رود
سعدی

________________________________________
ای دوست به کام دشمنانم کردی **** بودم چو بهار چون خزانم کردی
حافظ

________________________________________
ای دوست دزد حاجب و دربان نمیشود **** گرگ سیه درون، سگ چوپان نمیشود
پروین اعتصامی

________________________________________
ای دوست زلف خود را در دست باد مگذار ***مگذار هستی ما بر باد رفته باشد
امیر اتابکی

________________________________________
ای سر و پای بسته به آزادی مناز **** آزاده منم که از همه عالم بریده ام
رهی معیری

________________________________________
ای شب از رویای تو رنگین شده **** سینه ام از غم تو سنگین شده
فروغ فرخزاد

________________________________________
ای عشق! چه دردی تو؟ که درمانت نیست **** ای جان! به چه زنده ای؟ که جانانت نیست

________________________________________
ای عشق همه بهانه از تست **** من خامُشم این ترانه از تست
هوشنگ ابتهاج

________________________________________
ای که دستت می رسد کاری بکن **** پیش از آن کز تو نیاید هیچ کار
سعدی

________________________________________
ای گل تازه که بویی زوفا نیست تو را **** خبر از سرزنش خار جفا نیست تو را؟
وحشی بافقی

________________________________________
اینجا منم و شب و درونی خالی **** ای کاش که در بساط ما آهی بود
سلمان هراتی

________________________________________
ای نگاهت نخی از مخمل و از ابریشم**** چند وقت است که هر شب به تو می اندیشم
بهروز یاسمی

________________________________________
این نقد بگیر و دست از آن نسیه بدار **** کاواز دهل شنیدن از دور خوش است
خیام نیشابوری
________________________________________

ای فلک اندوه شیرین بر دل خسرو منه **** کاین بضاعت را خریداری به از فرهاد نیست
جامی
________________________________________
ای قوم به حج رفته کجایید کجایید***معشوق همین جاست بیایید بیایید 
مولانا
________________________________________
امروز پاس صحبت یار قدیم دار ***فردا چه سود که بگویند حبیب رفت 
مولانا
________________________________________
ازکیمیای آدمی قطمیر مردم میشود **** ماخولیای مهتری سگ میکندبلعام را.
سعدی 
قطمیر=سک اصحاب کهف..بلعم باعورا=عابد مستجاب الدعوه زمان حضرت موسی (ع)که به امرخدا سگ شد
________________________________________
آه ازاین قوم ریایی که دراین شهردو روی **** روزها شحنه وشب باده فروشند همه
________________________________________
اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل مارا**** به خال هندویش بخشم سر و دست و تن و پا را
شهریار
________________________________________

اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را**** به خال هندویش بخشم تمام روح و اجزا را
صائب
________________________________________
الا ای پیر فرزانه مکن منعم ز میخانه***که من در ترک پیمانه دلی پیمان شکن دارم

حافظ
________________________________________
از آتش فراغت شرحی شنیده بودم **** لیکن درون آتش خود را ندیده بودم 
عارف طوطی همدانی 
________________________________________
از برای غم ما سینه ی دنیا تنگ است**** بهر این موج خروشان دل دریا تنگست
بهادر یگانه 
________________________________________
از تو وفا نخیزد، دانی که نیک دانم **** وز من جفا نیاید دانم که نیک دانی
خاقانی 
________________________________________
از خوان این بزرگان دستی بشوی و بگذر**** کان جا ز خوردنی ها غیر از قسم نباشد 
بیدل دهلوی 
________________________________________
از در در آمدی و من از خود به در شدم **** گویی کز این جهان به جهان دگر شدم
سعدی
________________________________________
از عشق فقط وصل و رسیدن خوش نیست **** عشق است و همین لذت دیدار و دگر هیچ
لاادری 
________________________________________
از غم خبری نبود، اگر عشق نبود **** دل بود، ولی چه سود اگر عشق نبود؟
قیصر امین پور 
________________________________________
از گریه سوختیم و تو آهی نمی کنی **** در آب و آتشیم و نگاهی نمی کنی
فغانی 
________________________________________
از ناز چه می خندی بر دیده که می گرید؟ **** این دیده زمانی نیز خندیده که می گرید
علی اشتری 
________________________________________
اگر از جانب معشوق نباشد کششی ***** کوشش عاشق بیچاره بجایی نرسد
مولوی 
________________________________________
اگر در دیده ی مجنون نشینی **** به غیر از خوبی لیلی نبینی
وحشی بافقی
________________________________________
الفبای دلت را دوست دارم **** همین حالا برایم نامه بنویس
محمد رضا مهدی زاده 
________________________________________
امشب تو را بخوبی نسبت به ماه کردم**** تو خوبتر ز ماهی، من اشتباه کردم
فروغی بسطامی
________________________________________
اندر دل بی وفا غم و ماتم باد **** آن را که وفا نیست ز عالم کم باد 
مولانا
________________________________________
این سبزه که امروز تماشاگه توست **** فردا همه از خاک تو بر خواهد رست
خیام
________________________________________
ای دل مباش یکدم خالی ز عشق و مستی
وانگه برو که رستی از نیستی و هستی
حافظ
________________________________________
ای که دایم به خویش مغروری **** گر ترا عشق نیست معذوری
حافظ
________________________________________
اگر آن ترک شیرازی بدست آرد دل مارا **** به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را
حافظ
________________________________________
ای پادشه خوبان داد از غم تنهایی**** دل بی تو به جان آمد وقت است که باز آیی
حافظ
________________________________________
اگر سفر بروی بی خبر، زبانم لال **** بمانده آه دلم پشت در، زبانم لال
فاطمه آتش پیکر
________________________________________
ایجاز شاعرانه چشم تو تاکنون **** ما را کشانده است به اعجازی از جنون
مرتضی آخرتی
________________________________________
امشب به قصه دل من گوش میکنی**** فردا مرا چو قصه فراموش می کنی
هوشنگ ابتهاج
________________________________________
ای چشم تو از هر چه غزل گیراتر**** لبخند تو از خنده ی گل زیباتر
کورس احمدی
________________________________________
این شب مهتابی ام را با تو قسمت می کنم***تا سحر بی خوابی ام را با تو قسمت می کنم
محمد رضا احمدی فرشروع بیت با حرف ب

________________________________________
به صحرا بنگرم صحرا تو بینم *** به دریا بنگرم دریا تو بینم
بابا طاهر عریان 
________________________________________
بر آستان جانان گر سر توان نهادن *** گلبانگ سربلندی بر آسمان توان زد
حافظ
________________________________________
با آنکه ز ما هیچ زمان یاد نکردی *** ای آنکه نرفتی دمی از یاد، کجایی؟
حزین لاهیجی
________________________________________
با این عطش تا چشمه، دیگر دیر خواهد شد*** دریا اگر باشد دلت تبخیر خواهد شد 
محمد علی بهمنی
________________________________________
با خدا باش و پادشاهی کن *** بی خدا باش و هر چه خواهی کن
مجلسی
________________________________________
باران که در لطافت طبعش خلاف نیست *** در باغ لاله روید و در شوره زار خس
سعدی
________________________________________
بار درخت علم نباشد مگر عمل *** با علم اگر عمل نکنی شاخ بی بری
سعدی
________________________________________
با رشته ی زلف توام امشب سر راز است*** افسوس که شب کوته و این رشته دراز است
هدایت طبرستانی
________________________________________
بار محبت از همه باری گرانتر است*** وان کس کشد که از همه کس ناتوانتر است
فروغی بسطامی
________________________________________
با ضعیفان هر که گرمی کرد عالمگیر شد *** ذره پرور باش تا خورشید تابانت کند
ظلی تبریزی
________________________________________
با عقل، آب عشق به یک جو نمی رود *** بیچاره من که ساخته از آب و آتشم
شهریار
________________________________________
با ما کج و با خود کج و با خلق خدا کج*** آخر قدمی راست بنه ای همه جا کج


شروع بیت با حرف پ
پرتو عمر چراغی ست که در بزم وجود *** به نسیم مژه بر هم زدنی، خاموش است
سایر مشهدی
________________________________________
پدرم گفت و چه خوش گفت که در مکتب عشق *** هر کسی لایق آن نیست که بردار شود
شالبافان
________________________________________
پرخاش که از هر دهنی تلخ چو زهر است*** چون از لب شیرین تو افتاد شکر شد
ابوالحسن ورزی
________________________________________
پدر، آن تیشه که بر خاک تو زد دست اجل *** شیشه ای بود که شد باعث ویرانی من
پروین اعتصامی
________________________________________
پروانه صفت دیده به او دوخته بودم *** وقتی که خبر دار شدم سوخته بودم
عاشق اصفهانی
________________________________________
پروانه به یک سوختن آزاد شد از شمع *** بیچاره دل ماست که در سوز و گدازست
وصال شیرازی
________________________________________
پرواز من به بال و پر توست، زینهار *** مشکن مرا که میشکنی بال خویش را
صائب شیرازی
________________________________________
پروانه سوخت، شمع فرو مرد، شب گذشت *** ای وای من که قصه ی دل ناتمام ماند
مهدی سهیلی
________________________________________
پیری به رخ ما خط از آن روی کشیده است *** تا خوانی از این خط که ز دنیا چه کشیدم
امیری فیروزکوهی
________________________________________
پیوستگی به حق ز دو عالم بریدن است *** دیدار دوست، هستی خود را ندیدن است
بیدل دهلوی


شروع بیت با حرف ت
تو طاعت حق کنی به امید بهشت*** نه نه تو نه عاشقی که مزدوری تو
شیخ بهایی
________________________________________
تو همچو صبحی من شمع خلوت سحرم***تبسمی کن و جان بین که همی سپرم
حافظ
________________________________________
تا بوده چشم عاشق در راه یار بوده *** بی آنکه وعده باشد در انتظار بوده 
ضمیری 
________________________________________
تا به فراق خو کنم صبر من و قرار کو؟ *** وعده ی وصل اگر دهد طاقت اتظار کو؟
کلجاری 
________________________________________
تا تو مراد من دهی کشته مرا فراق تو *** تا تو به داد من رسی، من به خدا رسیده ام
رهی معیری 
________________________________________
تا چند بسته ماندن در دام خود فریبی *** با غیر آشنایی، با آشنا غریبی؟
ساعد باقری 
________________________________________
تا قفل قفس باز شد آن سوخته پر رفت *** دلواپس ما بود ولیکن به سفر رفت
بنفشه نیک گو 
________________________________________
تا نگرید طفلک حلوا فروش *** دیگ بخشایش کجا آید به جوش
مولوی 
________________________________________
ترسم ای مرگ نیایی تو و من پیر شوم *** آنقدر زنده بمانم که ز جان سیر شوم
فرخی یزدی 
________________________________________
تنی آلوده درد و لبریز غم دارم *** ز اسباب پریشانی تو را ای عشق کم دارم
ابوالحسن ورزی 
________________________________________
تو دریای من بودی آغوش وا کن *** که می خواهد این قوی زیبا بمیرد
حمیدی شیرازی 
________________________________________
تو عهد کرده ای که کشانی به خون مرا *** من جهد کرده ام که به عهدت وفا کنی
فروغی بسطامی 
________________________________________
تو مپندار که خاموشی من *** هست برهان فراموشی من
حمید مصدق
________________________________________
تجلی گه خود کرد خدا دیده ی مارا *** در این دیده در آیید و ببینید خدارا
صفای اصفهانی
________________________________________
تو مو می بینی و مجنون پیچش مو *** تو ابرو او اشارت های ابرو
وحشی بافقی
________________________________________
تا چند عمر در هوس و آرزو رود*** ای کاش این نفس که بر آمد فرو رود
جلال الدین همایی
________________________________________
ترا که هر چه مراد است در جهان داری*** چه غم ز حال ضعیفان ناتوان داری
حافظ
________________________________________
تو را با غیر می بینم، صدایم در نمی آید *** دلم می سوزد و کاری ز دستم بر نمی آید
مهدی اخوان ثالث


شروع بیت با حرف ث
ثوابت باشد ای دارای خرمن *** اگر رحمی کنی بر خوشه چینی
________________________________________
ثواب روزه و حج قبول آن کس برد *** که خاک میکده ی عشق را زیارت کرد
حافظ
________________________________________
ثمری گر ندهد آه فغان خواهد داد *** اثری گر نکند ناله دعا خواهم کرد

________________________________________

ثلث دین من دیده یار است *** عاشقم من٬ دین بسیار است


شروع بیت باحرف ج
جان بی علم بی نوا باشد *** مرغ بی پر نه بر هوا باشد
سنایی
________________________________________
جان خوشست اما نمی خواهم که جان گویم تو را *** خواهم از جان خوشتری یابم که آن گویم تو را
هلالی جغتایی
________________________________________
جانم بگیر و صحبت جانانه ام بخش *** کز جان شکیب هست و ز جانان شکیب نیست
هوشنگ ابتهاج
________________________________________
جانی که خلاص از شب هجران تو کردم *** در روز وصال تو به قربان تو کردم
فروغ بسطامی
________________________________________
جای مهتاب، به تاریکی شب ها تو بتاب *** من فدای تو، به جای همه گل ها تو بخند
فریدون مشیری
________________________________________
جذاب ترین مرحله، ای عشق همین است *** از من تو همان چیز بخواهی که ندارم
خلیل ذکاوت
________________________________________
جذبه عاشق اثر در سنگ خارا می کند *** کوهکن معشوق خود از سنگ پیدا می کند
صائب تبریزی
________________________________________
جز دل که گیرد جان من جز من که گیرد جان دل *** گر دل بمیرد وای من گر من بمیرم وای دل
مهرداد اوستا
________________________________________
جز راست مگوی گاه و بی گاه *** تا حاجت نایدت به سوگند
ناصر خسرو
________________________________________
جز کوی توام نیست به سر فکر مقامی *** تا عمر به پایان برسد منزلم این است
گلشن کردستانی
________________________________________
جمع ما جمع نباشد تو پریشان باشی *** یاد حیرانی ما آری و حیران باشی
وحشی بافقی
________________________________________
جوانمرد و خوشخوی و بخشنده باش *** چو حق بر تو پاشد تو بر خلق پاش
سعدی
________________________________________
جوانی بر سر کوچ است، دریاب این جوانی را *** که شهری باز، نشناسد غریب کاروانی را
نظامی
________________________________________
جوانی شمع ره کردم که جویم زندگانی را *** نجستم زندگانی را و گم کردم جوانی را
شهریار
________________________________________
جهان را نیست کاری جز دو رنگی *** گهی رو می نماید گاه زنگی
نظامی
________________________________________
جهان سر به سر حکمت و عبرت است *** چرا بهره ی ما همه غفلت است
فردوسی
________________________________________
جان ها در اصل خود عیسی دمند *** یک دمش زخمند و دیگر مرهمند
________________________________________

شروع بیت با حرف چ
چرا نمی شود بگویم از شما؟ علامت سوال *** نمی شود بگویم از شما چرا؟ علامت سوال
مریم آریان
________________________________________
چادر سیاه روی سرت، مثل اینکه … آه *** مهتاب می شوی وسط یک شب سیاه
علی رضا ازادی
________________________________________
چقدر خسته ام از این دقیقه های پاپتی *** از امتداد خسته ی کلاف بی عدالتی
سمیه آقایی 
________________________________________
چو شب به راه تو ماندم که ماه من باشی *** چراغ خلوت این عاشق کهن باشی
هوشنگ ابتهاج
________________________________________
چراغی کهنه ام، وقت است خا موشم کنی، کم کم *** من آن افسانه ام باید فراموشم کنی، کم کم
مهدی عابدی
________________________________________
چشم اگر پوشیده باشد، دل نمی گردد سیاه *** بیشتر، تاریکی این خانه از دام است و بس
صائب تبریزی
________________________________________
چشم دل باز کن تا جان بینی *** آنچه نادیدنی است آن بینی
هاتف
________________________________________
چشم دلجویی دلم از مردم عالم نداشت *** داغ من مرهم ندید و راز من محرم نداشت
کلیم کاشانی
________________________________________
چشم را از دیگران بر بند و بر خود باز کن*** مرد شو جز همت مردانه پشتیبان مخواه
احمد کمال پور
________________________________________

چنان میل دل دیوانه را سوی تو می بینم *** که هر جا گم شد او را بر سر کوی تو می بینم
کمال الدین بنایی
________________________________________
چندان که دویدیم به سامان نرسیدیم *** ماندیم در آغاز و به پایان نرسیدیم
شعبان کرم دخت
________________________________________
چو بد کردی مباش ایمن ز آفات*** که واجب شد طبیعت را مکافات
شهریار
________________________________________
چو بستی در به روی من به کوی صبر رو کردم *** چو درمانم نبخشیدی به درد خویش خو کردم
شهریار
________________________________________
چو بینی یتیمی سر افکنده پیش *** مده بوسه بر روی فرزند خویش
سعدی
________________________________________
چو دیدم خوار خود را از در آن بی وفا رفتم *** رسد روزی که قدر من بداند حالیا رفتم
وحشی بافقی
________________________________________
چون خود نکنی چنان که گویی *** پند تو بود دروغ و ترفند
ناصر خسرو
________________________________________
چون شرط وفا هیچ به جز ترک جفا نیست *** گر ترک جفا را نکنی شرط وفا نیست
مولوی
________________________________________
چون صدف هرگز کسی ما را خریداری نکرد *** گر چه با گوهر یکتا هم آغوشیم ما
محمد صوفی
________________________________________
چون وا نمیکنی گرهی خود گره مشو *** ابرو گشاده باش چو دستت گشاده نیست
صائب تبریزی
________________________________________
چه خوشست صوت قرآن ز تو دلربا شنیدن *** به رخت نظاره کردن سخن خدا شنیدن
عاشق اصفهانی
________________________________________
چه خوش صید دلم کردی، بنازم چشم مستت را *** که کس آهوی وحشی را از این خوشتر نمیگیرد
حافظ شیرازی
________________________________________
چه شیرین آمدی، شوری به دل انداختی، رفتی *** نگاهی کردی و کار دلم را ساختی، رفتی
مهدی سهیلی

شروع بیت با حرف ح
حالت سوخته را سوخته دل داند و بس *** شمع دانست که جان دادن پروانه ز چیست
توحید شیرازی
________________________________________
حدیث دوست نگویم مگر به حضرت دوست *** که آشنا سخن آشنا نگه دارد
حافظ
________________________________________
حدیث نیک و بد ما نوشته خواهد شد *** زمانه را سند و دفتری و دیوانی است
پروین اعتصامی
________________________________________
حرمت عاطفه با سنگ جدایی مشکن *** می دهد درس درستی دل بشکسته ما
حمید سبزواری

شروع بیت با حرف خ
خدا مرا به فراق تو مبتلا نکند*** نصیب دشمن ما را نصیب ما نکند
ادیب نیشابوری 
________________________________________
خدا گر ز حکمت ببندد دری *** ز رحمت گشاید در دیگری
سعدی
________________________________________
خدا را بر آن بنده بخشایش است *** که خلق از وجودش در آسایش است
سعدی
________________________________________
خدا آن ملتی را سروری داد *** که تقدیرش بدست خویش بنوشت
اقبال لاهوری
________________________________________
خانه قرضدار هر جا هست*** ملک الموت را نظر گاهست
مکتبی
دوستان وکاربران عزیز شما نیز می توانید تک بیت هایی از شاعران با درج نام شاعر در این پست به مجموعه ی این حروف ارسال نمایید .با تشکر از تمامی بازدید کنندگان گرامی .در پناه حق