برچسب: طرح درس فارسی

طرح درس فارسی هفتم

طرح درس  فارسی پایه هفتم     زمان : ۶۵ دقیقه درس اول : زنگ آفرینش احوالپرسی با دانش اموزان ،حضور غیاب( ۵دقیقه) بیان اهداف کلی و عینی آموزشی درس (5 دقیقه) ۱-     آشنایی بیشتر با زیبایی ها و پدیده های جهان آفرینش ۲-     پرورش حس تعالی جویی ۳-     عشق ورزی نسبت به پدیده های...

یک نمونه طرح درس فارسی پنجم

در زبان فارسی امروزه به امر یادگیری زبان اهمّیت زیادی داده شده است و کتاب «بخوانیم و بنویسیم» جایگزین کتاب فارسی قدیم شده است در این کتاب روشی اتخاذ شده که دانش آموز بصورت خلاقانه به سوالات درسی پاسخ های واگرا داده و به مشارکت و همیاری دانش آموزان توجه...