موضوع  انشا پیشنهادی برای استفاده همکاران دوره راهنمایی سری اول  1 )یک روز در روستا  2) گفت وگوی خود با دوستانتان را ضبط کنید سپس آن را به زبان گفتار و نوشتار بنویسید ۳) یک شب مهتابی را توصیف کنید   4) مسافرت در یک روز بارانی ۵) تشریح یک...