مدیریت کل سایت
نام کاربری آخرین بازدید ایمیل پیام خصوصی
آفلاینadmin 26-6-1396, 10:46 عصر

مدیران
نام کاربری انجمن آخرین بازدید ایمیل پیام خصوصی
آفلاین136275 ریاضیات دبیرستان
(پنهان)
آفلاین3282015 انجمن معلمان کلاس اول ابتدایی
7-1-1394, 08:28 عصر
آفلاین5dabestani انجمن معلمان کلاس دوم ابتدایی
6-7-1395, 09:06 صبح
آفلاینadabiat زبان و ادبیات فارسی دبیرستان
(پنهان)
آفلاینali66akbari انجمن مدیران مجتمع های آموزشی و پرورشی
7-5-1392, 03:58 عصر
آفلاینaraz حرفه و فن
(پنهان)
آفلاینedidiba مهارت های آموزش در مقطع ابتدایی
13-8-1395, 10:22 صبح
آفلاینfari3724 انجمن معلمان کلاس ششم ابتدایی
31-6-1395, 03:30 عصر
آفلاینf_n251 کامپیوتر
1-7-1393, 03:24 عصر
آفلاینgeography جغرافیا دبیرستان
1-9-1392, 10:29 عصر
آفلاینhamed1391 انجمن معلمان کلاس سوم ابتدایی
انجمن کامپیوتر
24-8-1393, 08:47 عصر
آفلاینkamelia fazl انگلیسی
1-12-1391, 10:52 عصر
آفلاینkashan انجمن معلمان کلاس پنجم ابتدایی
17-9-1391, 03:45 عصر
آفلاینlgaini انجمن برنامه نویسی
انجمن اینترنت
تولید محتوای الکترونیک
16-6-1394, 09:42 صبح
آفلاینmaziarsy انجمن برنامه نویسی
20-9-1392, 11:50 عصر
آفلاینmiriam803 ریاضیات دبیرستان
(پنهان)
آفلاینmogheiseh حرفه و فن
(پنهان)
آفلاینmoharram روش های تدریس
14-11-1391, 02:40 عصر
آفلاینmoshaver20 انجمن مشاوره و برنامه ریزی تحصیلی
20-8-1391, 03:30 عصر
آفلاینm_dost مبانی علم رایانه سوم ریاضی
8-1-1392, 11:05 عصر
آفلاینnsaberi آموزش الکترونیک، یادگیری الکترونیک
23-10-1391, 07:26 عصر
آفلاینpasha انجمن مربیان پیش دبستانی
17-10-1394, 01:17 صبح
آفلاینPnu121 انجمن برنامه نویسی
22-8-1391, 01:49 صبح
آفلاینSAHARINA7 ورزش و تربیت بدنی
25-1-1393, 06:53 عصر
آفلاینsarlakdabir علوم تجربی
(پنهان)
آفلاینsarpol انجمن امور اداری و مالی همکاران
25-9-1394, 02:40 عصر
آفلاینshafiaa انجمن معلمان کلاس ششم ابتدایی
25-5-1393, 12:02 عصر
آفلاینsharif خانواده روانشناسی تربیتی
20-6-1391, 02:17 عصر
آفلاینsolimani20 دین و زندگی
(پنهان)
آفلاینvista222 هنر
(پنهان)
آفلاینXmen_ch آموزش هک و مقابله با آن
(پنهان)
آفلاینzangeneh انجمن تکنولوژی آموزشی
25-5-1393, 11:20 عصر
غایبسپهر سپهری ورزش و تربیت بدنی
(پنهان)
آفلاینسید امیر انجمن معلمان کودکان بهشتی ( استثنایی )
23-6-1391, 07:46 عصر
آفلاینشهد ادب فارسی
21-2-1394, 11:54 عصر
آفلاینعباس خاشی کلاس های چند پایه
10-10-1394, 02:48 صبح
آفلاینعلی صحرایی اعزام به خارج فرهنگیان
28-4-1393, 12:54 عصر


درباره معلمـ گفت

انجمن علمی معلمان ایران افتخار دارد که از بهار سال 91 شروع به کار کرده است. هدف این انجمن افزایش توانایی های علمی و مهارتی معلمان ایران با تبادل نظر و اشتراک تجارب است. این انجمن به طور کامل توسط معلمان اداره می شود و هیچ وابستگی به ارگان های دولتی یا غیر دولتی ندارد.

پیوند ها

دوستان