دفتر ثبت شورای دانش آموزی - نسخه‌ی قابل چاپ

+- "معلمـ گفت" انجمن علمی معلمان ایران (https://moallemgoft.ir)
+-- انجمن: انجمن معلمان مقطع ابتدایی (https://moallemgoft.ir/forum-7.html)
+--- انجمن: انجمن معلمان کلاس اول ابتدایی (https://moallemgoft.ir/forum-8.html)
+--- موضوع: دفتر ثبت شورای دانش آموزی (/thread-3835.html)دفتر ثبت شورای دانش آموزی - rahpoo - 3-9-1395

[تصویر:  %D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D9%81%D8%B9%D8...%DB%8C.jpg]
دفتر ثبت شورای دانش آموزی
تنظيم آيين نامه ي اجرايي مدارس و نگاه همه جانبه به ارکان اصلي تعليم و تربيت در محيط مدرسه و اتخاذ راهکارهايي براي مشارکت و مسووليت پذيري همه عوامل موثر در تربيت از جمله برجسته نمودن نقش دانش آموزان به عنوان يکي از ارکان تعليم و تربيت ، طليعه مبارکي است که با تدبير و درايت دست اندر کاران و برنامه ريزان آموزش و پرورش آغاز گردید. با توجه به این مهم تیم خاص برنامه ای هدفمند از انتخابات شورای دانش اموزی تا جلسات و تعیین وظایف و پیشنهادات، دفتری به صورت تایپ شده و به صورت فایل ورد قابل ویرایش جهت ارتقاع کیفیت عملکردی و تربیتی برای مدارس ابتدایی تدوین نموده است.
دفتر ثبت شورای دانش آموزی
[تصویر:  xzyuT.gif]
 


RE: دفتر ثبت شورای دانش آموزی - siminpayam - 8-9-1395

سلام
ما در شهریور ما انواع دفترهایی که نیاز داریم  طبق بخشنامه درخواست می زنیم مانند دفتر شاخص دفتر شورای آموزگاران - دفتر انجمن... ولی  دفتر شورای دانش آموزی نداشتیم که درخواست کنیم .
آیا این دفتر رسمیت داردچرا در بخشنامه ارسالی اداره نامش نبود