برنامه درسی ملی چیست؟

برنامه درسی ملی چیست؟ مقدمه: آنچه از مفهوم کلان واژه برنامه ریزی قابل برداشت است طرح و راهکار یا کارنمای حصول اهدافی از پیش تعیین شده  است و پرواضح است که برای تحقق هر هدفی باید برنامه ریزی داشت.برنامه ریزی چهارچوبی است که دستیابی به خواسته هارا در ظرف...

پاسخ فعالیت صفحه ۱۰۹ علوم تجربی هفتم

فعالیت صفحه ۱۰۹ علوم تجربی پایه هفتم الف)با توجه به اطلاعاتی که نوشته شده است درباره ارزش غذایی هر یک از این نوشیدنی ها، گفتوگو کنید. ب)کاری که غذا برای ما انجام می دهد، چیزی بیش از تأمین ماده و انرژی است. در بسیاری از مناسبت ها غذاهای خاصی پخته...

پاسخ فعالیت صفحه ۱۰۸ علوم تجربی هفتم

فعالیت صفحه ۱۰۸ علوم تجربی پایه هفتم الف) برای تعیین مقدار آبی که در میوه ها و سبزی ها وجود دارد،فعالیتی طراحی و اجرا کنید. آیا نتایج گروهها یکسان است؟ اگر پاسخ »نه« است، دالیلی برای این تفاوت ارائه دهید. ب) با ارائه دلیل، درستی یا نادرستی این جمله...

پاسخ فعالیت صفحه ۱۰۶ علوم تجربی پایه هفتم

فعالیت صفحه ۱۰۶ علوم تجربی پایه هفتم سوال : با توجه به شکل زیر، سفر مواد معدنی را از خاک تا بدنتان در چند جمله بنویسید . فعالیت صفحه ۱۰۶ علوم تجربی پایه هفتم پاسخ فعالیت صفحه ۱۰۶ علوم تجربی هفتم :  پرتوهای خورشید به گیاه می‌رسد. گیاه با استفاده از...

پاسخ فعالیت صفحه ۱۰۶ علوم تجربی پایه هفتم

فعالیت صفحه ۱۰۶ علوم تجربی پایه هفتم درباره ویتامین هایی که می شناسید، منبع و نقشی که در بدن دارند در گروه خود گفتوگو کنید و نتیجه  آن را در جدولی بنویسید. هر گروه، جدول خود را با جدول گروه های دیگر مقایسه کند. پاسخ فعالیت صفحه ۱۰۶علوم هفتم :  ویتامینهای...

پاسخ فعالیت صفحه ۱۰۵ علوم تجربی پایه هفتم

فعالیت صفحه ۱۰۵ علوم تجربی پایه هفتم الف ) با توجه به اطلاعاتی که دارید در شکل رو به رو، خوراکی هایی را که منبع پروتئین اند، مشخص کنید.       ب) نتیجه را بنویسید. فعالیت صفحه ۱۰۵ علوم تجربی پایه هفتم پاسخ فعالیت صفحه ۱۰۵ علوم هفتم :  الف...

پاسخ فعالیت صفحه ۱۰۲ علوم تجربی پایه هفتم

فعالیت صفحه ۱۰۲ علوم تجربی پایه هفتم شکل زیر یک بستۀ خوراکی را نشان می دهد. چه موادی در این خوراکی وجود دارد؟ فعالیت صفحه ۱۰۲ علوم تجربی پایه هفتم  پاسخ فعالیت صفحه ۱۰۲ علوم هفتم : آرد گندم کامل، روغن نباتی، شکر سفید، شربت اینورت، بی‌کربنات سدیم خوراکی، عصاره مالت،...

الگوی عمومی طراحی آموزشی(ADDIE)

مدل ADDIE در چندین سال طراحی و پیاده سازی، برای طراحی سیستم های آموزش کارکنان و آموزش های رسمی مورد استفاده قرار میگیرد. این مدل به متخصصین و طراحان آموزش، این قابلیت را میدهد تا آموزشی اصولی تر و اثر بخش تر را پی ریزی نمایند. رویکرد این مدل...

الگوی عمومی آموزشی

الگو معمولا به نمونه کوچکی از یک شیء بزرگ یا مجموعه‌ای محدود از اشیای بی‌شمار گفته می‌شود که ویژگی‌های مهم و اصلی آن شیء بزرگ یا اشیاء را دارا باشد.[۱] الگوی تدریس، چارچوب ویژه‌ای است که عناصر مهم تدریس در درون آن قابل مطالعه است و شناخت و آگاهی...

اجرای واحد کار عید نوروز در دوره ی پیش دبستانی

کاربرگ نوروز در ایام نزدیک عید نوروز با خرید وسایل سفره هفت سین، ماهی‌های قرمز، سبزه… حال و هوای خاصی محیط خانه پیدا می‌کند.این شور و تکاپو برای بچه ها جالب هست، نوروز متعلق به بچه‌ها هست پس سعی کنید، کاری کنید تا به آنها خوش بگذره و خاطره...