اگر بخواهیم اختلاف پتانسیل را به زبان ساده برای بچه ها بیان کنیم چه بگوییم؟اختلاف پتانسیل در وسایل الکتریکی یعنی دعوای الکترونها! الکترونها همش سر جا با هم دعوا دارن وقتی همشون را با هم یکجا جمع کنیم دوست دارن از همدیگه دور بشن.علتش هم اینه که همشون زور...