دسته: اخبار انتقادی آموزش و پرورش

رابطه بنزین و ترک تحصیل بی‌صدای کودکان روستایی

 رابطه بنزین و ترک تحصیل بی‌صدای کودکان روستایی  معلمان روستایی و عشایری از افزایش قیمت بنزین و خطر ترک تحصیل دانش‌آموزان و راه دور معلمان تا مدارس روستایی می‌گویند. فردای افزایش قیمت بنزین که سر و صدای زیادی در فضای مجازی راه افتاد و بعد هم کار به اعتراضات...