دسته: پایه سوم ابتدایی

تحقیق درباره گیاهان سوم ابتدایی

گیاهان دارای چه قسمتهایی هستند؟ ۱- ریشه ۲ - ساقه ۳ - برگ هرگیاه ریشه ، ساقه و برگ دارد. هنگامی که دانه رشد می کند ، یک قسمت رو به بالا رشد می کند که جوانه نام دارد و قسمت دیگر که رو به پایین رشد می کند...