"معلمـ گفت" انجمن علمی معلمان ایران

نسخه‌ی کامل: کنفرانس بین المللی آموزش و جهانی شدن
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
جهانی شدن به عنوان یک فرایند فراگیر و گسترده مرزهای ملی کشورها را در نوردیده و با رسوخ پذیر کردن حاکمیت دولتها زمینه را برای تحولات عمده در سطوح اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی فراهم آورده است.این فرایند در حال متحول ساختن ساختارهای عینی و معنایی داخلی و بین المللی می باشد بطوریکه می طلبد جهت تاثیر گذاری بر آن مشارکت فعالانه ای را از سوی کشورها شاهد باشیم.در این میان حوزه آموزش یکی از حوزه هایی است که به شدت تحت تاثیر فرایند جهانی شدن و الزامات آن قرار گرفته است.نیاز به داشتن نظام آموزشی پویا، کارآمد و البته منطبق با نیازهای جدید امروز بیش از هر زمان دیگری ضرورتش به اثبات رسیده است. با توجه به تغییرات در بازار تقاضای آموزش، تغییر جغرافیای دانش، چند لایه ای شدن هویتها، شکل گیری فرایند آموزشهای پنهان در فضای جهانی شدن می طلبد کشورهای جهان در پرتوی توجه به ارزشهای بومی شان دست به تحول و بازنگری نظامهای آموزشی شان بزنند. بنابراین در پرتوی فرایند پویای جهانی شدن ضرورت اصلاحات آموزشی در جهت شکل گیری مختصات یک انسان جهانی و ارزش مدار مطرح می شود. از سوی دیگر نیاز به آگاهی بخشی در مورد روندهای جهانی شدن باید جزء اصلی دستور کار اصلاحات آموزشی باشد.

دراین راستا مرکز ملی مطالعات جهانی شدن با همکاری دیگر سازمانها و دستگاههای آموزشی و اجرایی کشور همایش"آموزش و جهانی شدن" را با هدف بررسی ابعاد، آثار و پیامدهای فرایند جهانی شدن بر آموزش برگزار می کند. همایش در قالب 5کمیته اصلی با محورهای اصلی سازماندهی شده است:

کمیته 1:ظرفیت سازی آموزشی وجهانی شدن

1. فرهنگ سازی، آموزش و جهانی شدن

2. جهانی شدن، آموزش و ظرفیتهای موجود

3. جهانی شدن،آموزش و سرمایه های انسانی

4. جهانی شدن، آموزش و آموزه های دینی

5. همگرایی های علمی-آموزشی و خود باوری منطقه ای

کمیته 2:ارتباطات، آموزش و جهانی شدن

1. همگرایی جهانی، آموزش و جهانی شدن

2. نهادهای آموزشی و همگرایی جهانی

3. ارتباطات و همکاریهای علمی در فرایند جهانی شدن

4. تجارب آموزشی کشورهای جهان و فرایند جهانی شدن

5. اشتراکات تمدنی، آموزشی و جهانی شدن

کمیته 3:تربیت شهروند جهانی

1. جهانی شدن و آموزش شهروندی

2. جهانی شدن و نگرش شهروند جهانی

3. جهانی شدن و مهارتهای شهروندی

4. شهروند جهانی و تنوع فرهنگی

5. خانواده و تربیت شهروند جهانی

کمیته 4:مدیریت و رهبری آموزشی و جهانی شدن

1. برنامه های درسی و جهانی شدن

2. هدایت و رهبری آموزشهای جهانی شدن

3. مدیریت جذب دانشجویان خارجی و نقش آن در فرآیند جهانی شدن

4. برنامه ریزی آموزشی در عصر جهانی شدن

5. نقش نهادها حمایتی در گسترش آموزشهای جهانی شدنپ

6. سیاستگذاری آموزشی در حوزه جهانی شدن

7. مهندسی مجدد آموزشی در فضای جهانی شدن

کمیته 5:جهانی شدن و آموزشهای مجازی

1. جهانی شدن و زیر ساختهای آموزش مجازی

2. فن آوری ارتباطات و اطلاعات و آموزشهای جهانی شدن

3. جهانی شدن و آموزشهای مادام العمر

4. مدارس هوشمند و جهانی شدن


شرایط و زمان ارسال مقاله :

1. مقالات باید با معیارهای علمی پژوهشی معتبر، تنظیم و تدوین شده باشد.

2. چکیده مقالات (بین 200-250 کلمه) به صورت فارسی و انگلیسی حداکثر تا تاریخ 1 شهریور 1391 به دبیر خانه همایش در مرکز ملی مطالعات جهانی شدن ویا به پست الکترونیکی (globaleducation@igcd.org) ارسال شود.

3. متن نهایی مقالات به حجم بین 4000-7000 کلمه حداکثر تا 20 شهریور 1391 به دبیر خانه همایش ارسال گردد.

4. مقالات ارائه شده باید مخصوص این کنفرانس تهیه شده باشند به طوری که قبلا چاپ یا ارائه نشده باشند.

5. مکان برگزاری متعاقبا اعلام خواهد شد.

برای اطلاعات بیشتر به سایت همایش به آدرس http://igcd.org/ مراجعه کنید.