"معلمـ گفت" انجمن علمی معلمان ایران

نسخه‌ی کامل: روش بحث گروهی
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
<p dir="RTL">
روش بحث گروهي<br />
روش بحث گروهي، گفتگويي است سنجيده و منظم درباره موضوعي خاص که موردعلاقه مشترک شرکت کنندگان در بحث است. اين روش براي کلاسهايي قابل اجراست که جمعيتي بين 6 تا 20 نفر داشته باشند. روش بحث گروهي، روشي است که به شاگردان فرصت مي دهد تا نظرها، عقايد و تجربيات خود را با ديگران در ميان بگذارند و انديشه هاي خود را با دلايل هستند بيان کنند.</p>
<p dir="RTL">
چه دروس و موضوع هايي را مي توان با روش بحث گروهي تدريس کرد؟<br />
1- موضوعهايي که بتوان درباره آن نظرات مختلف و متفاوت ارائه داد.<br />
2- فراگيران درباره موضوع، اطلاعات لازم را داشته باشند يا بتوانند کسب کنند.<br />
3- موضوع موردعلاقه مشترک شرکت کنندگان در بحث باشد.<br />
(در اين روش، شاگردان بيش از استفاده از کتاب يا معلم، خود مولف به يافتن نتايج، اصول و راه حلها هستند و اين در صورتي است که شاگردان به موضوع علاقه مند باشند.)<br />
موضوعاتي چون رياضيات، علوم طبيعي، مهندسي و ... براي بحث گروهي کارآيي ندارند و در عوض علومي چون علوم اجتماعي، تاريخ، اقتصاد، فلسفه، علوم سياسي و روان شناسي و جامعه شناسي با اين روش قابليت تدريس دارند.<br />
درباره موضوعاتي که دانش آموزان کمتر به آن علاقه مند هستند معلم بايد به نوعي در دانش آموزان ايجاد علاقه کند و در آنها حساسيت بوجود آورد مثلاً با طرح سوال، پخش يک فيلم و ...<br />
معلم بايد تا حد امکان مفيد را نيز به فراگيران معرفي کند و به هر يک از آنها يک منبع ارائه کند تا در بحث گروهي، ديدگاههاي مختلف مطرح شود و اين موضوع به توانايي علمي و مفني معلم برمي گردد. به عبارت ديگر، اجراي مطلوب روش بحث گروهي تا اندازه زيادي بستگي به شخصيت معلم و درجه خونگرمي او دارد. معلمي که از اين روش استفاده مي کند بايد قدرت تصميم گيري داشته باشند. و طوري بحث را هدايت کند که موضوع به بيراهه کشيده نشود.</p>
<p dir="RTL">
در چه موقعيتي و براي چه هدفي مي توان از روش بحث گروهي استفاده کرد؟<br />
1- ايجاد علاقه و آگاهي مشترک در زمينه خاص<br />
2- ايجاد و پرورش تفکر انتقادي (يعني شاگرد بتواند براساس استدلال و شواهد به تجربه و تحليل بپردازد.)<br />
3- ايجاد توانايي اظهارنظر در جمع (بيشتر دانش آموزان از اين که در کلاس اظهارنظر کنند، مي ترسند.)<br />
4- تقويت توانايي انتقاد پذيري ( به شرطي که انتقادگري به معناي عيبجويي و ايراد گرفتن نباشد.)<br />
5- ايجاد و تقويت توانايي مديريت و رهبري در گروه (در اين روش يک نفر بعنوان مدير گروه انتخاب مي شود که وظيفه اش زمانبندي و هدايت بحث است.)<br />
6- تقويت قدرت بيان و استدلال. (در اين روش اکثر دانش آموزان فعال هستند، ساکت نمي نشينند.)<br />
7- تقويت قدرت تجزيه و تحليل و تصميم گيري<br />
8- آشنايي با روش کسب اطلاعات و حل مسايل<br />
9- ايجاد رابطه مطلوب اجتماعي<br />
<strong>مراحل اجراي روش بحث گروهي </strong><br />
<strong>مرحله اول: آمادگي و برنامه ريزي</strong><br />
1- انتخاب موضوع :<br />
موضوعات و عناوين روش بحث گروهي و ارتباط آنها با هدف، بايد در قالب کلمات و جملات صريح و روشن بيان شود.<br />
2- فراهم کردن زمينه هاي مشترک:<br />
قبل از شروع بحث گروهي، لازم است سطح اطلاعات شاگردان درباره موضوع يکسان شود.<br />
3- تعيين نحوه آرايش شبکه هاي ارتباطي:<br />
ترتيب قرار گرفتن و نشستن فراگيران، در نوع ارتباط موثر است.<br />
- رهبر گروه<br />
- شاگردان<br />
- شخص مهمان<br />
- ناظر يا ارزياب<br />
<strong>مرحله دوم: روش اجراي بحث گروهي</strong><br />
1- وظايف معلم در روش بحث گروهي<br />
الف: فراهم کردن امکانات<br />
ب: شرکت در بحث:<br />
معلم موظف است در شروع بحث، تحت عنوان مقدمه هدف و ضوابط بحث گروهي را شرح دهد و بايد نقش خود را در جريان بحث تا حد يک شنونده کاهش دهد.<br />
ج: کنترل و هدايت بحث<br />
2- وظايف شاگردان در جريان بحث گروهي<br />
معلم بايد نقش شاگردان را بدقت به آنان بياموزد. شاگردان بايد درباره موضوع از قبل، مطالعه کنند وسط حرف ديگران نپرند. با يکديگر صحبت نکنند، کاملاً به صحبتهاي ديگران گوش کنند، انتظار نداشته باشند که نظر آنها حتماً پذيرفته شود.<br />
<br />
<strong>محاسن و محدوديت هاي روش بحث گروهي</strong><br />
<strong>الف) محاسن</strong><br />
1- سهيم شدن در عقايد و تجربيات يکديگر (دانش آموزان)<br />
2- تقويت حس همکاري و احساس دوستي<br />
3- ارزيابي افراد از خود<br />
4- تقويت اعتماد به نفس و پرورش روحيه نقادي<br />
5- تقويت قدرت مديريت و رهبري فراگيران<br />
6- تقويت قوه استدلال و انديشه و نظم بخشي به افکار<br />
<strong>ب) محدوديتها</strong><br />
1- اين روش براي کلاسهاي پرجمعيت قابل اجرا نيست.<br />
2- براي شاگردان دوره ابتدايي چندان مناسب نيست.<br />
3- روش اجراي آن بسيار مشکل است و به مهارت احتياج دارد.</p>
<p dir="RTL">
&nbsp;</p>
<p dir="RTL">
<span style="font-size: 18px;">منبع : <a href="http://taybaditeacher.mihanblog.com/"><span style="color: rgb(0, 100, 0);"><span style="font-size: 24px;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 0);">ت مثل تایباد... ت مثل تربیت...</span></span></span></a></span></p>