"معلمـ گفت" انجمن علمی معلمان ایران

نسخه‌ی کامل: روش های تدریس در چندپایه
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.

روش های تدریس در چندپایه

موضوع‌ها

 1. طرح اندازه گیری محیط مدرسه(فراگیری مفهوم محیط) (0 پاسخ)
 2. یک روش تلفیقی درتدریس مبحث گیاهان (0 پاسخ)
 3. املای آزادانه رابادانش آموزانتان تجربه کنید (2 پاسخ)
 4. این هم مجموعه ای ازکارهای کولاژدانش آموزان اولی من (0 پاسخ)
 5. آشنایی دانش آموزان اول تاسوم با کره،اقیانوس،قاره،نیمکره شمالی وجنوبی وکشورها بازبانی (0 پاسخ)
 6. کلکسیونی ازمطالب آموزشی (دوستان منتظرنظرات ارزنده شماهستم) (0 پاسخ)
 7. سازه ای ساده مربوط به درس کاروفناوری که توسط دانش آموزششم ابتدایی تهیه شده است (0 پاسخ)
 8. نمونه آزمون عملکردی مبحث تقارن وکارهایی زیباازدانش آموزان دبستان شهیدقدمی (0 پاسخ)
 9. مرورمبحث مکعب وساخت وسیله ای برای یادگیری ضرب به روایت تصویر شهیدقدمی (1 پاسخ)
 10. تدریس ریاضی اول ،جدول ارزش مکانی به روایت تصویر (1 پاسخ)
 11. طرح سوال توسط دانش آموزان کلاس اول،دوم وسوم دبستان شهیدقدمی برای ارزیابی خودشان! (3 پاسخ)
 12. بطری های معجزه گر دوغ (0 پاسخ)
 13. تدریس نشانه"ق" (1 پاسخ)
 14. جمع آوری وخشک کردن گیاهان(پوشش گیاهی منطقه)وپوش بدن جانوران توسط دانش آموزان دبستان ش (0 پاسخ)
 15. تدریس درموقعیت واقعی (0 پاسخ)