درود مهمان گرامی! (ورودثبت نام)
دانلود باز آزمون آنلاین


نحوه نمایش موضوع
 
امتیاز موضوع:
  • 0 رأی - میانگین امتیازات: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
#1 | Top
شهد ادب آفلاین

****

عنوان کاربر:
مدیر انجمن ادبیات راهنمایی
ارسال‌ها:
459
تاریخ عضویت:
مرداد 1391
طرح درس روزانه درس هنر سال سوم راهنمایی
موضوع :رنگها کلاس سوم راهنمائی مدت جلسه45دقیقه تعداد دانش آموزان:35نفر
هدف کلی:آشنائی فراگیران با رنگهای اصلی وفرعی
طرح درس رنگها - پایه ی سوم

هدف دینی: وماذرئ لکم فی الارض مختلفا الوانه( قران کریم سوره نحل آیه13 وبرای شما درزمین آفرید به رنگهای گوناگون
________________________________________
اهداف جزئی .غیر رفتاری 1-فراگیرباسه رنگ اصلی آشنا می شود(زرد.سبز.آبی) 2-فراگیر تفاوت رنگهای اصلی وفرعی را می فهمد
3-فراگیربه نقش رنگهای متضاد در طبیعت وایجادزیبائیهاتوسط آن پی می برد 4-فراگیرروش ایجاد رنگ فرعی با رنگ های اصلی را یاد می گیرد

________________________________________
-اهداف رفتاری
الف:شناختی: رنگهای اصلی را نام می برد.
کسب دانش درجات رنگ را تعریف می کند.
کسب دانش درمورد رنگهای فرعی را توضیح می دهد.
درک وفهم د رموردوجود رنگهای متضاددرکنارهم درطبیعت مثال می زند درک وفهم روش ساختن رنگ فرعی با ترکیب رنگهای اصلی رابررسی میکند
تجزیه وتحلیل رنگهای فرعی را با ترکیب رنگهای اصلی کشف می کند.
ترکیب رنگهای اصلی وفرعی رابا هم مقایسه می کند.
قضاوت درمورد تاثیر رنگهای متضاددر نقاشی نظرمی دهد.

ب: عاطفی
به صحبت های معلم در موردرنگهای اصلی گوش فرا میدهد.
دریافت به نظرات دوستان خود در گروه در مورد رنگها توجه می کند. دریافت درمورد درجات رنگ بحث می کند.
واکنش به پرسش معلم در مورد ترکیبات رنگها جواب می دهد. واکنش رنگهای مورد علاقه خود را انتخاب میکند.
تدوین رنگهای اصلی را با هم ادغام کرده ورنگ فرعی رامی سازد.
تدوین با رنگهای اصلی وفرعی به راحتی رنگهای جدید می سازد. ج:حرکتی
باکمک معلم رنگهای اصلی را مخلوط کرده ورنگ فرعی رابه دست می آورد.
مشاهده و تقلید بدون کمک معلم شروع به ساختن رنگ می کند. اجرای مستقل با دقت درجات مختلف ازرنگ اصلی رادرتهیه رنگ فرعی به کارمیبرد.
دقت درعمل درحین کار به حرف معلم گوش می دهد. هماهنگی درحرکات با بحث ونظر گروهی در حین کار رنگهای جدید می سازد.
عادی شدن حرکات

________________________________________
فعا لیت قبل از شروع درس:
سلام واحوال پرسی .
حضوروغیاب .
پرسیدن از تکالیف درس قبل با کمک سر گروه"
بیان هدف دینی ونوشتن آیه مرتبط برروی تابلوکلاس زمان 7دقیقه
آماده سازی: شما در درس قبل با بافت آشنا شدید. چه کسی می تواند بافت را توضیح دهد؟ تفاوت بافت صیغلی با نرم چیست؟
چند نوع بافت وجود دارد؟ زمان :5دقیقه
سنجش رفتار ورودی: رنگهائی که می شنا سید را روی کاغذ بنویسید.(توسطگروه انجام شود) اکنون در گروه چه رنگ هائی رانوشته اید.کدام یک رنگ اصلی هستند؟ به نظر شما برای ایجاد همه رنگها چند رنگ نیاز داریم؟ دراطراف شما چه رنگهائی با هم تضاد دارند؟ زمان 5دقیقه
روش تدریس: توضیحی.سخنرانی.پرسش وپاسخ. اکتشافی.آزمایشی.
واحد کار گروههای کوچک 5نفره جمع بندی دورهای: 7دقیقه
خلاصه درس
رنگ به دو دسته تقسیم می شود:
۱-اصلی:قرمز.زرد.آبی
2-فرعی:سبز.نارنجی.بنفش این رنگها با هم متضاد هستند.
انتقالی: رنگهای اصلی وفرعی را در نقاشی خود نشان دهید.
ارزشیابی: رنگهای اصلی کدامند؟ رنگهای فرعی کدامند؟ ازرنگها در اطراف خود مثال بزنید؟
تکلیف: از روی فرش یا گلیم خانه یک طرح انتخاب کنید وبا رنگهای اصلی آن را رنگ بزنید. جزئیات آن رابارنگ فرعی نقاشی کنید.
واحد کار: یک چرخه رنگ با استفاده ازمقواهای رنگی بسازید.
رسانه: عکس وتصویریا پوستر که رنگهای اصلی وفرعی را داشته باشد.
کارت های رنگی اصلی وفرعی چرخه رنگ از کتاب رنگ ایتن کتاب رنگ ها(رنگ ایتن) لیوان-قلم مو-رنگ گواش(اصلی+سیاه وسفید)کاغذ-روزنامه-CDازنقاشی های مدرن که رنگهای آن زیاد باشد.

________________________________________
ارائه درس:
فعالیت معلم(اکتشافی)ازدانش آموزان می خواهد رنگهای اطراف خود را ببینند ونام ببرند.
فعالیت فراگیر:رنگهای اطراف(لباس.وسایل دیواری)می بیند و نام می برد
________________________________________
فعالیت معلم(اکتشافی)به نظر شما اگر ما چند رنگ داشته باشیم می توانیم همه رنگها رابسازیم. (درگروه برروی برگه بنویسید)
فعالیت فراگیر:روی برگه سه رنگ اصلی را با سیاه وسفید می نویسد.
________________________________________
فعالیت معلم(توضیحی)برگه ها را می بیند ومورد صحیح را نشان می دهد.بله عزیزان من ما با سه رنگ اصلی به اضافه سیاه وسفید می توانیم همه رنگها را بسازیم.این سه رنگ وسیاه وسفید سازنه همه رنگها هستند وخودشان در طبیعت وجود دارند وازرنگهای دیگر به دست نمی آیند.
فعالیت فراگیر: گوش فرا می دهد .می بیند وتوجه می کند.
________________________________________
فعالیت معلم(نمایشی)سه رنگ اصلی(قرمز.آبی.زرد)رابااستفاده از وسایل کمک آموزشی ازقبیل کتاب.پوستر چرخه رنگ ورنگهای گواش موجود به فراگیران نشان می دهد از آنهامیخواهد رنگهای اصلی موجود در مجموعه رنگهای گواش گروه خود را آماده کنند.
فعالیت فراگیر(واحدکار)به صورت گروهی رنگهای اصلی مشخص را از گواش ها جدا می کنند.
________________________________________
فعالیت معلم:ازفراگیران میخواهد تا رنگهای اصلی را در لیوان ساخته وبا قلم موروی مقوابکشند.
فعالیت فراگیر:رنگ ها راآماده کرده وبا قلم مویک نقاشی ساده با رنگهای اصلی می کشد.
________________________________________
فعالیت معلم:کارهای دانش آموزان می بیند وضمن تشویق از آنها می خواهد کارهایشان رابه همدیگرنشان داده ونگاهی هم به کتاب داشته باشند. فعالیت معلم(آزمایشی)ازاین رنگها چه رنگی را می توانید بسازید.با انجام کارنشان دهید.
فعالیت فراگیر:رنگها را با هم ترکیب می کند ورنگهای فرعی به دست آمده را نام می برد.
________________________________________
فعالیت معلم(توضیحی)به رنگهائی که شما به دست آورده اید رنگهای فرعی می گویند.رنگها را روی تابلو می نویسد. زرد+قرمز.........................................نارنجی قرمز+آبی.......................................... بنفش آبی+زرد........................................... سبز
فعالیت فراگیر:ضمن گوش دادن به مطالب ارائه شده توجه می کند.
________________________________________
فعالیت معلم(سخنرانی)زرد.قرمزوآبی سه رنگ اصلی هستند وجمع دو رنگ ازاین سه رنگ با رنگ باقی مانده متضاد یا مکمل است.به عنوان مثال از ترکیب زرد و قرمز رنگ نارنجی به دست می آید که با آبی متضاد است. فعالیت فراگیر:ضمن گوش دادن به مطالب ارائه شده سایررنگهای متضاد راروبروی هم می نویسد.
________________________________________
فعالیت معلم(پرسش وپاسخ)آیا درطبیعت نمونه های متضادرادرکنارهم می بینیم.
فعالیت فراگیر:پس ازبحث ومشورت گروهی پاسخ می دهد.گلهای بنفشه(زردوبنفش گل رز در میان برگ سبزو.......
فعالیت معلم(نمایشی)با استفاده از جدول درجات رنگی وکتاب به فراگیران توضیح می دهد که چگونه با استفاده از همین سه رنگ می توان رنگهای زیادی رابه دست آورده وبه کاربرد(باکم وزیاد کردن میزان رنگ اصلی درترکیب)
فعالیت فراگیر:می بیند می شنود ونظرمی دهد وبا هم گروهایش بحث می کند.
________________________________________
فعالیت معلم:بااستفاده از وسایل کمک آموزشی (CD)نقاشی نقاشان بزرگ ایران را نمایش می دهد ویا با استفاده ازکتاب نقاشی استادان ایرانی به نقاشی ها واستفاده از رنگها درآن اشاره می کند وتوضیح می دهد که رنگهای متضاد درنقاشی ایجاد جذابیت بیشترمی کند.
فعالیت فراگیر:به نقاشی وکاربارنگ علاقمند شده ونظرمی دهد.
________________________________________
فعالیت معلم:از گروهها می خواهد با استفاده ازرنگهای اصلی وفرعی یک نقاشی ساده رابا کمک هم رنگ کنند.
فعالیت فراگیر:در گروه با نظر هم شروع به کارمی کنند.
________________________________________
فعالیت معلم:به دانش آموزان در به کار بردن رنگها کمک می کنند وپس از اتمام کارنقاشی ها را با هم مقایسه می کند ورنگ ها را برسی می کند.
فعالیت فراگیر:رنگهای به کاررفته در نقاشی های گروههای دیگررامی بیند وتجزیه تحلیل می کند.
________________________________________
نکته:در حین انجام کار گروهی معلم تعدادی از دانش آموزان را برای هرجلسه در نظرگرفته وبه آنها طبق جدول امتیازبندی یادگیری همیار(مندرج در ادامه)امتیازمی دهد.درپایان هرجلسه هرگروه که بهترازبقیه گروهها فعالیت داشته است نمره تشویقی گروهی دریا فت می کند.
________________________________________

فرم امتیازبندی یادگیری گروههای همیاری
مهارت های کاردرگروه
هرگز1 به ندرت 2 اغلب 3 همیشه 4
1با تعدادزیادی ازهم کلاسهایش کارمیکند نه فقط با دوستان نزدیکش
2 تمایل دارد ایده هایش را با بقیه در میان بگذارد
3 درکارگروهی با گوش کردن ودر نظرگرفتن نظرات بقیه.رعایت احترام دیگران را می کند
4 قوانینی را برای فعالیت درنظرگرفته شده است رارعایت می کند.
5 وظایفش را انجام می دهد
6 در طول زمان تعیین شده برای گروهها رفتارکاری مناسب بروز می دهد
7 در زمان تعیین شده برای کار گروهی در بحث ها شرکت می کند
8 در زمان تعیین شده برای کار گروهی درطول بحث ایده هایش رابرای کمک به گروه ارائه می دهد
9 به قوانین ومقررات گروهی عمل می کند.پاسخ با نقل قول  }}}
سپاس شده توسط:
#2 | Top
mahdi12 آفلاین

*

عنوان کاربر:
کاربر جدید انجمن
ارسال‌ها:
1
تاریخ عضویت:
مهر 1392
RE: طرح درس روزانه درس هنر سال سوم راهنمایی

yuyujikik


ازاد

(آخرین ویرایش در این ارسال: 11-7-1392, 12:11 عصر، توسط mahdi12.)
پاسخ با نقل قول  }}}
سپاس شده توسط:


پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان
درباره انجمن علمی معلمان ایران "معلمـ گفت"
انجمن علمی معلمان ایران افتخار دارد که از بهار سال 91 شروع به کار کرده است. هدف این انجمن افزایش توانایی های علمی و مهارتی معلمان ایران با تبادل نظر و اشتراک تجارب است. این انجمن به طور کامل توسط معلمان اداره می شود و هیچ وابستگی به ارگان های دولتی یا غیر دولتی ندارد.
لينک های مرتبط با "معلمـ گفت"