درود مهمان گرامی! (ورودثبت نام)نحوه نمایش موضوع
 
امتیاز موضوع:
  • 1 رأی - میانگین امتیازات: 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
#1 | Top
edidiba آفلاین

****

عنوان کاربر:
مدیر مهارتهای آموزش ابتدایی
ارسال‌ها:
55
تاریخ عضویت:
مهر 1391
Lightbulb  درس پژوهی روش بهبود مستمر سازمانهای آموزشی

مفهوم درس پژوهي                              :   (lesson study)
گروهي از معلمان موضوع خاصي از برنامه درسي را برمي گزينند. آن را به عنوان واحد كار طراحي ، اجرا وارزشيابي مي‌كنند واز محصول آن در تدريس بهتر استفاده مي‌برند.  يكي از اعضاي گروه برنامه را اجرا و ديگران در جهت رسيدن به الگوي مشترك آن را نقد واصلاح مي‌كنند. در واقع گروه درس پژوه ، كارمي‌كنند تا تدريس را مورد مشاهده قرارداده وپس از نقد وبررسي تدريس، آن را به شيوه‌اي بهينه اصلاح نموده تا به تدريس موثرتري برسند.
اهداف درس پژوهي :
-        گسترش فرهنگ يادگيري در مدارس وفراهم كردن محيط يادگيري معلمان از يكديگر
-        تبادل تجارب مفيد آموزشي وتغيير در ديدگاه آموزشي همكاران
-        ارتقا سطح دانش حرفه‌اي معلمان
-        باز انديشي  معلمان در رفتار خود
-        مدلي اثربخش براي پژوهش در مدرسه
-         توسعه دادن محيطي انعطاف پذير براي دستيابي به يادگيري سازماني
-        ترويج تفكر انتقادي
-        درك عميق تر مديران آموزشي از درس پژوهي وبكارگيري استراتژي‌هاي اثربخش‌تر در ارتقاي مديريت آموزشي
 
مراحل درس پژوهي
1-    تبيين مساله وانتخاب موضوع :
-        دانش‌آموزان در درك كدام مباحث ودروس مشكل دارند؟
-        يافتن روشي براي انتقال يك مفهوم جديد در كلاس درس
-        مساله مي‌تواند يك سوال جزئي مانند بهبود (فهم دانش‌آموزان از چگونگي جمع كردن كسرهايي با مخرج نامساوي باشد.)
2- برنامه‌ريزي درس پژوهي:
- ضرورت واهميت پرداختن به موضوع (از طريق درس پژوهي)
- كاربرد‌هاي عملي ونظري
- تهيه وتدوين الگوي طرح درس (مبتني بر روش‌هاي فعال تدريس )
- تعيين اعضاي گروه (3 نفر) وظايف ومسئوليت
- امكانات مورد نياز براي مجري درس ،زمان انجام فيلمبرداري،تعيين دبير تيم و...
- تهيه طرح درس توسط گروه
3- آموزش درس بر اساس برنامه وطرح درس تنظيم شده انجام گردد.
- تعيين تاريخ تدريس ، نشستن معلمان هنگام تدريس در عقب كلاس
- انجام فيلمبرداري توسط يك نفر
- يك نفرتدريس معلم را براساس طرح درس تعيين نظارت مي‌كند.
- يك نفر واكنش ها ، عملكرد دانش آموزان را زير نظر دارد و ضمن تهيه گزارش ميزان علاقه و فعاليت هاي آنان را زير نظر دارد .
4- ارزشيابي تدريس و بازتاب تاثير آن در برنامه ريزي مجدد درس :
ابتدا معلم مجري طرح در مورد تدريس خود و چگونگي اجراي درس و مسائل عمده آن صحبت مي نمايد . در ادامه معلمان عضو گروه با ديدي انتقادي درباره ي قسمت هايي از درس كه از نظر آنان مشكل داشته است صحبت             مي نمايند . لذا تمركز بر درس مي باشد نه معلمي كه آن را تدريس نموده است . درس محصول گروه است و همه اعضا در مورد نتيجه برنامه خود احساس مسئوليت نموده و در واقع از خود انتقاد مي كنند . دبير تيم تمام نقطه نظرات را يادداشت مي نمايد.
5- تجديد نظر در تدريس :
 معلمان گروه درس پژوهي با توجه به مشاهدات و بازخوردهادر درس تجديد نظر مي كنند. (مواد آموزشي ، فعاليت ها ، سوال ها و...)
با يك سوال اساسي چگونه مي توان برنامه ها را بهتر اجرا كرد ؟
با توجه به مشاهدات و يادداشت هاي معلمان ، واكنش هاي دانش آموزان و نظرات معلم مجري ، در طرح درس تجديد نظر مي شود .
ممكن است طرح درس ( روش تدريس ، فعاليت ها ، سوال ها، مسائل مطرح شده ، مواد و رسانه انتخاب شده يا همه اجزاي درس ) تغيير كند تا در دور بعد تدريس ، نتايج بهتري به دست آيد .
6- آموزش درس تجديد نظر شده :
درس تجديد نظر شده يك بار ديگر با رفع نواقص و بر اساس اصلاحات انجام شده تدريس مي گردد.
( تدريس نهايي)
اين تدريس ممكن است توسط همان معلم و در همان كلاس يا توسط يكي ديگر از اعضاي گروه و در همان كلاس يا در مكاني ديگر تدريس شود .
در اين مرحله اعضاي شوراي معلمان نيز مي توانند در تدريس حضور داشته باشند .
7- ارزشيابي و بازانديشي سوال :
در اين مرحله مي شود كه چيزي از درس پژوهي و اجراي آن آموخته شد ؟
يادگيري و فهم دانش آموزان و مساله اي كه به خاطر آن پژوهش انجام شد ، برررسي مي شود و تيم از خود مي پرسند تا چه اندازه خوب عمل كرديم . بطور كلي ميزان تحقق اهداف بيان مي شود .
در اين مرحله ممكن است از افرادي مانند معلمان مجرب ، مولفان كتب درسي، اساتيد دانشگاه ، انجمن هاي علمي مرتبط با موضوع درس پژوهي دعوت به عمل آيد . همه اعضاي شوراي معلمان  به همراه يك فرد متخصص خارج از مدرسه تدريس را نقد و بررسي و تغييراتي پيشنهاد مي كنند .
8- سهيم شدن در نتايج و دستاوردها :
نوشتن گزارش پاياني ( تشريح فرايند درس پژوهي و يافته ها همراه با مستندات ، گزارش ها ، فيلم ها ، عكس ها، صورت جلسات، نقطه نظرات معلمان و دانش آموزان و اوليا)
بازديد هاي افراد متخصص و مسئولين ؛ بازديد هاي معلمان از مدارس يكديگر ؛ تبادل تجربيات
 
 
 
 
2-    معلمان علاقمند به شركت در جشنواره مي توانند در قالب يك تيم سه نفره شامل ( طراح سناريو ، طرح تجهيزات و رسانه ها و مجري تدريس) به توليد سناريو و اجراي عملي تدريس بپردازند .
3- نقش هريك از اعضاي تيم به شرح زير مي باشد :
* طراح سناريو (با تاكيد بر الگوها و روش هاي فعال تدريس) :
همكاران گرامي كه در زمينه ي طراحي و انتخاب الگوها و روش هاي فعال تدريس موضوع مورد نظر در هر پايه توانمند مي باشند ضمن هم فكري و هماهنگي با ديگر اعضاي تيم با تدوين و طراحي سناريو در جهت حضور گروه در جشنواره الگوهاي مناسب تدريس مشاركت خواهند داشت .
* مدير رسانه(معلم ناظر و طراح تجهيزات و رسانه هاي متناسب با موضوع تدريس جشنواره) : به منظور تقويت روش هاي نوين تدريس از جمله روش تدريس چند حسي (مختلط) و ... كه منجر به هدايت يادگيري از طريق تمام حواس خواهد شد همكاران علاقمند و آگاه در زمينه ي تجهيزات  و وسايل كمك آموزشي از جمله رسانه هاي مبتني بر  ITضمن پي گيري تدوين سناريو در امور رسانه اي فرآيند تدريس مشاركت خواهند داشت .
* مجري تدريس ( با تاكيد براجراي الگوها و روش هاي فعال تدريس در كلاس درس) : همكاران علاقمند و توانمند در زمينه ي اجرا و انجام ارزشيابي متناسب با موضوع تدريس ضمن پي گيري تدوين سناريو ، در اجراي تدريس به صورت عملي و در كلاس واقعي مشاركت خواهند داشت .
*از آن جا كه شيوه نامه ي جشنواره درس پژوهي بر اساس خرد جمعي و تفكر گروهي تدوين گرديده است ، انتظار مي رود انتخاب موضوع تدريس در هر پايه ، انتخاب الگوهاي و روش هاي مناسب ، انتخاب رسانه ها و تجهيزات آموزشي ، انتخاب ابزارهاي ارزشيابي و ... براساس كارگروهي صورت پذيرد .
4- هيچ گونه محدوديتي در انتخاب اعضاي تيم به لحاظ اشتغال در يك آموزشگاه يا در يك پايه نمي باشد .
5- تدريس در كلاس درس با حضور اعضاي تيم و دانش آموزان صورت مي پذيرد ، كه دانش آموزان در نقش فراگير و اعضاي تيم در نقش مجري تدريس و ناظرين بر اجرا خواهند بود . در اين شيوه مجري ، اجرا كننده فرايند تدريس و ناظرين( طراح سناريو و مدير رسانه) مسئول ثبت گزارش از كيفيت و تاثير الگوها و روش هاي پيشنهاد ي ( طراح سناريو) و رسانه هاي ارائه شده ( مدير رسانه ) در فرم پيوست الف خواهند بود .
در پايان 30 دقيقه ي تدريس ضمن تكميل يك نمونه فرم پيوست الف جهت ثبت گزارش از اجراي تدريس توسط مجري، ناظرين طي نشست 15 دقيقه اي به جمع بندي گزارشات خود پرداخته و ضمن تكميل فرم پيوست ب گزارشي از فرآيند تدريس به داوران ارائه خواهند داد .
لازم به ذكر است ، تكميل فرم هاي الف و ب و تحويل فرم ب به داوران ضروري است و در فرم امتياز بندي بند خاص لحاظ گرديده است .
6- شايسته است كليه تجهيزات فرآيند تدريس در قالب تيم از توليدات اعضاي تيم باشد.
7- مناطق در برگزاري كارگاه هاي آموزش سناريو نويسي و درس پژوهي برنامه ريزي هاي لازم را بنمايند .
8- اطلاع رساني دقيق و به موقع بر طبق شيوه نامه ارسالي توسط كارشناسان محترم صورت پذيرد .
9- مستند كردن اثر از طريق فيلمبرداري:
- گروه درس پژوهي بايد جريان تدريس و اقدامات راجع به نقد و گفتگو ي گروه خود را به تصوير كشيده و در قالب DVD در اختيار ارزيابان منطقه قرار دهد.
- با توجه به اين‌كه فيلم هاي‌گردآوري شده تحت عنوان بانك اطلاعاتي تدريس پايه هاي مختلف تحصيلي دوره ي ابتدايي درآرشيو گروه تكنولوژي و گروه هاي آموزشي دوره ي ابتدايي جهت استفاده همكاران نگهداري خواهد شد و داوري آثار از روي فيلم هاي ارسالي خواهد بود توجه به نكات زير در اجراي فيلمبرداري لازم مي باشد :
- رعايت اصول اخلاقي و مذهبي از جمله پوشش مناسب و ...
- ضبط اجراي تدريس همكاران بر روي فيلم DVD صورت پذيرد .
- دوربين در زمان فيلمبرداري ثابت ولي در صورت ضبط مواردي كه نياز به حركت دوربين مي باشد ( فعاليت گروهي و ...) با هماهنگي قبلي آموزگار و فيلمبردار مشروط بر اين كه حركت آن موجب مزاحمت و حواس پرتي دانش آموزان نگردد، امكان پذير مي باشد.
- عدم استفاده از ميكروفن دوربين و بكارگيري ميكروفن متصل به دوربين (سيار و ...) جهت ضبط صدا و بالا بودن كيفيت صوتي فيلم در امر داوري.
- عدم استفاده از ميكس ، افكت، تيتراژ و هر موردي كه فيلم را غير واقعي نمايش مي دهد.
- مدت زمان تدريس 30 دقيق مي باشد.
- از صحنه هاي مهم تدريس و تعاملات دانش آموزي و معلم به نحو مطلوب فيلمبرداري آموزشي صورت پذيرد.
10- معلمان گرامي در كلاس هاي چندپايه نيز در قالب يك گروه سه نفره مي توانند با محوريت يك درس ارائه فعاليت نمايند . شايان ذكر است طراحي آموزشي در كلاس هاي چند پايه حتما به صورت تلفيقي باشد ، ( يكي از درس هاي مذكور به صورت محور و يك درس فرعي به صورت دلخواه در كنار آن لحاظ گردد.)
11- اعضاي كميته اجرايي در مناطق و شهرستان ها به شرح ذيل مي باشد :
رئيس اداره معاون پشتيباني معاون آموزش ابتدايي (معاون آموزش عمومي)- كارشناس مسئول آموزش ابتدايي- كارشناس تكنولوژي و گروه هاي آموزشي
12- هيئت داوران جشنواره به صلاحديد منطقه / شهرستان ازبين همكاراني كه در جشنواره شركت نمي كنند ، انتخاب گردد.
13- از اعضاي تيم هاي برگزيده هرمنطقه / ناحيه به نحو مطلوب تقدير به عمل آيد .
14- معلمين گرامي گزارش كتبي درس پژوهي را در محيط WORD طراحي و همراه با DVD فيلم فرآيند تدريس و فرم جمع بندي «ب» براي شركت در جشنواره درس پژوهي ارائه نمايند .
15- نام و نام خانوادگي گروه درس پژوهي ، پايه، دوره تحصيلي ،شماره تلفن ، عنوان درس پژوهي و نام منطقه / شهرستان در روي گزارش كتبي و DVD فيلم فرآيند تدريس الزاما ثبت گردد.
 
«چگونگي تدوين گزارش كتبي در درس پژوهي »
*صفحه عنوان
*صفحه بسم ا..
*صفحه تقديم
*صفحه تقدير
*چكيده
*فهرست مطالب
فصل اول
*مقدمه
*تعريف و تبيين مسأله و توصيف چالش هاي موجود و تعيين وضعيت مطلوب (مشكل موجود)
* تعيين ضرورت و اهميت موضوع
*تعيين اهداف (اهداف كلي جزئي رفتاري و ...)
* تعيين سوالات درس پژوهي ( تبديل اهداف به سوالات پژوهشي)
 
فصل دوم توصيف ويژگي هاي طرح درس (سناريو) نحوه ي اجرا ( سناريوي آموزشي) چالش هاي فرا روي گروه و راهكارهاي گروه براي مقابله با آن ها زمانبندي نحوه اجرا (تعيين زمان اختصاصي به مراحل تدريس) نحوه تقسيم كار ( تعيين وظايف محوله به افراد گروه ) روش تعيين اثر بخشي نتايج اجراي درس پژوهي ابزار و امكانات مورد نياز گروه ارزشيابي اجراي طرح درس اول (نتايج حاصل از تدريس)
فصل سوم توصيف و ارزيابي طرح درس اول داده هاي پژوهش حاصل از تحليل طرح درس اول نظر نهايي گروه درباره نحوه اجرا پاسخ به سوالات پژوهش اجراي طرح درس دوم ( در صورت داشتن نواقص در اجراي اول)
فصل چهارم توصيف ويژگي هاي طرح درس دوم داده هاي پژوهش (حاصل از تحليل طرح درس دوم) نظر نهايي‌گروه درباره نحوه اجرا پاسخ به سوالات پژوهش
فصل پنجم ارزشيابي طرح درس دوم داده هاي پژوهش ( حاصل از طرح در اول و دوم ) نظر نهايي گروه درباره نحوه اجرا پاسخ به سوالات پژوهش جمع بندي نهايي گروه بيان محدوديتها پيشنهادات
(آخرین ویرایش در این ارسال: 22-1-1393, 01:01 صبح، توسط edidiba.)
پاسخ با نقل قول  }}}
سپاس شده توسط:


پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان
درباره انجمن علمی معلمان ایران "معلمـ گفت"
انجمن علمی معلمان ایران افتخار دارد که از بهار سال 91 شروع به کار کرده است. هدف این انجمن افزایش توانایی های علمی و مهارتی معلمان ایران با تبادل نظر و اشتراک تجارب است. این انجمن به طور کامل توسط معلمان اداره می شود و هیچ وابستگی به ارگان های دولتی یا غیر دولتی ندارد.
لينک های مرتبط با "معلمـ گفت"