پاسخ فعالیت صفحه ۱۰۸ علوم تجربی هفتم

فعالیت صفحه ۱۰۸ علوم تجربی پایه هفتم

الف) برای تعیین مقدار آبی که در میوه ها و سبزی ها وجود دارد،فعالیتی طراحی و اجرا کنید. آیا نتایج گروهها یکسان است؟ اگر پاسخ »نه« است، دالیلی برای این تفاوت ارائه دهید.

ب) با ارائه دلیل، درستی یا نادرستی این جمله را بررسی کنید: “نیاز همه افراد به نوشیدن آب یکسان است” .

پاسخ فعالیت صفحه ۱۰۸ علوم تجربی هفتم :

الف ) میوه یا سبزی مورد نظر را به دقت وزن می‌کنیم. سپس آن را حرارت داده و خشک می‌کنیم. سپس دوباره آن را وزن می‌کنیم. تفاوت دو عدد به دست آمده، مقدار آب موجود در میوه یا سبزی مورد نظر را نشان می‌دهد.

ب) نادرست است . ریرا میزان نیاز به آب بسته به فعالیت روزانه، آب و هوا، وضعیت بارداری، وضعیت سلامت ، دمای هوا، رطوبت  و … بستگی دارد .

درج دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *